Нийслэл хотод шинээр инженерийн шугам сүлжээ барих өргөтгөн шинэчлэх, засварлахаар Авто зам, тохижилт, ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц гарц г ...

Нийслэлийн хэмжээнд инженер хангамж, нийтийн үйлчилгээний байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 08-нд ачаалал ихтэй ажиллалаа. Иргэд аж ахуйн нэгж ба ...

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас дүүргүүдийн Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс болон хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ш ...

Нийслэлийн хэмжээнд инженер хангамж, нийтийн үйлчилгээний байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр хэвийн ажиллалаа.  Иргэд аж ахуйн нэгж, ба ...

Нийслэлийн 2015 оны ногоон байгууламжийн ажилд “Далайн Цалгиа” ТББ, “Ногоон байгууламжийн иргэний зөвлөл” ТББ хяналт тавьж ажилласан. Эдгээр байгуулла ...

Цаг үеийн мэдээ

  1. All
Улаанбаатар хотод инженерийн шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэх зорилгоор авто зам хаах хуваарь

Нийслэл хотод шинээр инженерийн шугам сүлжээ барих өргөтгөн шинэчлэх, засварлахаар Авто зам, тохижилт, ногоон байгу ...

Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн шуурхай ажиллагааны мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд инженер хангамж, нийтийн үйлчилгээний байгууллагууд 2015 оны 10 дугаар сарын 08-нд ачаалал ихтэ ...

Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв

Газрын зураглал