Нийслэл хотод шинээр инженерийн шугам сүлжээ барих өргөтгөн шинэчлэх, засварлахаар Авто зам, тохижилт, ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц гарц г ...

БНХАУ-ын Эрээн хотноо Хятад, Монгол, Оросулсын эдийн засаг, худалдаа хамтын ажиллагааны чуулга уулзалтзохион байгуулагдлаа. Чуулга уулзалт хөрш гурван ...

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, АНУ-ын Азийн сан, Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар хамтран хийсэн Иргэдийн оролцоотой газрын зураглал ...

Хичээлийн шинэ жилийг угтан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран хичээлийн хэрэгслийн өргөтгөсөн ...

Нийслэлийн хэмжээнд инженер хангамж, нийтийн үйлчилгээний байгууллагууд 2015 оны 08 дугаар сарын 25-нд ачаалал ихтэй ажиллалаа. Иргэд болон аж ахуй нэ ...

Цаг үеийн мэдээ

  1. All
Улаанбаатар хотод инженерийн шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэх зорилгоор  2015.08.28 – 2015.08.30-ны хооронд авто зам хаах хуваарь

Нийслэл хотод шинээр инженерийн шугам сүлжээ барих өргөтгөн шинэчлэх, засварлахаар Авто зам, тохижилт, ногоон байгу ...

Хятад, Монгол, Орос улсын эдийн засаг, худалдаа хамтын  ажиллагааны чуулга уулзалт зохион байгуулагдлаа

БНХАУ-ын Эрээн хотноо Хятад, Монгол, Оросулсын эдийн засаг, худалдаа хамтын ажиллагааны чуулга уулзалтзохион байгуу ...

Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв

Газрын зураглал