Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн шуурхай зөвлөгөөн боллоо.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

 

УЛААНБААТАР  ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2017 оны 11 дүгээр сарын 06                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот

Д/д Хотын ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах байгууллага  

Шалгуур үзүүлэлт

 

1. 1.    Дүүргүүд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд цас, мөсний  цэвэрлэгээнд онцгой анхаарал хандуулж, мэргэжлийн хяналтын болон холбогдох байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, орчны 50м зайд цэвэрлэгээ хийгээгүй ААНБ-уудад хариуцлага тооцож, ажлаа сурталчилж мэдээлж байх

2.    ХЕМ-ийн баталсан удирдамжийг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.

3.    Цас мөсний цэвэрлэгээ, хальтиргаа гулгаа үүсэхээс сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн болон хийгдсэн цэвэрлэгээний ажлын тайлан мэдээг долоо хоногийн Пүрэв гараг бүрт  УБ ШУЗТ-д мэдээлж байх.

4.    Цаг агаарын урьдчилсан ШУЗТ-өөс тогтмол авч, бэлтгэл зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байх.

 

Дүүргүүдийн ЗДТГ,

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар,

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ,

Хяналтын ТББ-ууд.

-Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

-Байнгын ажлын хэсгийн хувиар,

-Мэдээг 4 дэх өдөр бүр ШУЗТ-д мэдээлэх.

2. Давс бодисын зарцуулалт болон нөөцлөлтийн мэдээг гаргаж, долоо хоног бүрийн пүрэв гараг бүрт  УБ ШУЗТ-д үнэн зөв мэдээлэх. Дүүргүүдийн ЗДТГ, ХТГ ОНӨААТҮГ,

Зам цэвэрлэгээний байгууллагууд.

-Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн.

 

3.  

БЗД-ийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хөрсний ус дошин үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, хамгаалалтын далан байгуулах ажлыг яаралтай хийж гүйцэтгэх.

БЗД-ийн ЗДТГ -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,үр дүн, тулгамдаж буй асуудал.
4.  

Наадамчдын замд хийгдэж байгаа явган замын тусгаарлах хайсыг гэрээний хугацаанд бүрэн, чанартай хийж дуусгах, чанаргүй хийгдсэн ажлуудыг засварлах.

 

 

УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ -Гэрээний гүйцэтгэл, үр дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.
5. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан дутуу хэрэгжилттэй ажлуудыг 4-р улиралд эрчимжүүлэх, УБЗАА-тай хамтран хэрэгжүүлж буй ажлуудын биелэлтийг 2017 оны 12 дугаар сарын 10-ны дотор албан бичгээр ирүүлэх.

 

НМХГ,

НХТЕТГ,

НБОГ, НАЗХГ

УСУГ, ХТГ, ЗХУТ, ХИХУГ

-Дотоод хяналт, ажлуудыг эрчимжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

 

6. Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2017 онд төлөвлөгдсөн ажлуудаас дутуу хэрэгжилттэй ажлуудыг эрчимжүүлж, төлөвлөгөөний биелэлтийг 12 сарын 05-ны байдлаар гаргаж ирүүлэх. Харьяа газрууд -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

 

About The Author

Related posts

Сэтгэгдэл үлдээх

Your email address will not be published. Required fields are marked *