Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон Захирагчийн харьяа байгууллагуудын төрийн албан хаагчид сертификатаа гардан авлаа

Удирдлагын академийн эрдэмтэн, багш нар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Захирагчийн харьяа байгууллагуудын албан хаагчдын дунд төрийн албаны мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор 32 цагийн сертификат олгох сургалтыг анх удаа ажлын байрнаас нь хөндийрүүлэлгүйгээр тус албан дээр зохион байгуулж өнөөдөр 62 төрийн албан хаагчид сертификатыг гардуулан өгч 3 албан хаагчийг магистрын ангид суралцуулахаар болов.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр нь Удирдлагын академид багшилж докторын зэргээ тус сургуульд хамгаалж байсан төрийн захиргааны шилдэг менежерүүдийн нэг ажээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.