Төв цэвэрлэх байгууламжид “Тюбэреактор” хэт авиан тоног төхөөрөмжийг суурилууллаа.

Төв цэвэрлэх байгууламжид хоногт шинээр 1200-1500м3 лаг гардаг бөгөөд Лаг халдваргүйжүүлэх, үнэргүйжүүлэх төслийн хүрээнд биологийн задралыг бий болгож өвчин үүсгэгч нянг устгах, халдваргүйжүүлэх, үнэр саармагжуулах зориулалттай ХБНГУ-ын Ультрасоник компаний “Тюбэреактор” загварын хэт авиан тоног төхөөрөмж суурилуулагдаж, туршилт тохируулгын ажил хийгдэж Хотын Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр танилцлаа.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2016 оны 5-р захирамж, Засгийн газрын 7 дугаар тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/135 дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба хяналт тавин төв цэвэрлэх байгууламжийн хуримтлагдсан лагийг боловсруулах, дамжлага нэмэх, технологийн үйл ажиллагааг дэмжиж засвар шинэчлэлт, тоног төхөөрөмж шинэчлэх ажлын хүрээнд:

– Лагийн боловсруулалт хийх, үнэргүйжүүлэх /Лагийн талбай 44 карт бүхий 15 га талбайд үнэргүйжүүлэх, халдваргүйжүүлэх, боловсруулах/

– Голын бохирдол бууруулах, үнэргүйжүүлэх /Цэвэрлэх байгууламжаас Туул гол хүртэлх 12 га талбай суваг, олон жил хуримтлагдсан голын бохирдлыг арилгах, үнэрийг дарах/

– Хиймэл нуурыг цэнгэгжүүлэх, үнэргүйжүүлэх /ТЦБ-ын урд ТЭЦ-ийн үнсэн сангийн баруун талын 50 га талбай бүхий олон жил тогтсон хиймэл нуур/

– Төв цэвэрлэх байгууламжийн технологийн үйл ажиллагааг дэмжих засвар шинэчлэлт, тоног төхөөрөмж шинэчлэх зэрэг ажлуудыг 2016 оноос хийж гүйцэтгэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.