УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

УЛААНБААТАР  ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

 

2018 оны 04 дүгээр сарын 13                                                                                                                                                                           Улаанбаатар хот

 

Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах байгууллага  

Шалгуур үзүүлэлт

 

1  Нийслэлийн Засаг даргын 2018.04.06-ны өдрийн А/306 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан удирдамжийн хүрээнд ТҮЦ байршуулахыг хориглосон 13 гудамжинд байрлаж байгаа түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн нарийвчилсан судалгааг гаргаж 2018.04.16-ны дотор ХХҮХ-т ирүүлэх Төвийн 6 дүүргийн ЗДТГ,

НЦГ,

НМХГ,

НОБГ,

УБЦТС ТӨХК

·   Иж бүрэн судалгаа
2 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018.04.06-ны өдрийн А/87 дугаар тушаалаар  баталсан “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестатчиллын шалгалт явуулах тухай” удирдамжийн дагуу аттестатчиллын шалгалтыг эрчимжүүлэх Дүүргүүдийн ЗДТГ, МХХ, ЦХ ·   Холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, тохижилтын шаардлагыг хангуулсан газрын тоо, үр дүн
3 Инженерийн шугам сүлжээний худаг, нээлхий, камерын бүрэн бүтэн байдлыг хангуулж, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. УБДС, УСУГ, ОСНААУГ, МХС, ГУББГ, УБЦТС, УБЗЗАГ, ЗХУТ ·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ
4 Хотын хэмжээнд авто зам сэтэлж сүвлэсний дараа нөхөн сэргээлт хийгдээгүй байршлуудад 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ны дотор бүрэн бүтэн байдлыг хангуулж ажиллах. НАЗХГ,

УБЗАА-ИБХ, УБЗАА-ТХХУХ,

УБЗЗАГ

·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ
5 Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэрэгжлийн холбоо, Хувийн орон сууцны хөгжлийн төвүүд гишүүн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор нэгдсэн дуудлагын төв байгуулах боломжийг судалж 7 хоногын дотор буюу 2018.04.24/ иргэд хүлээн авах өдөр Хотын Ерөнхий менежерт танилцуулах. Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэрэгжлийн холбоо, Хувийн орон сууцны хөгжлийн төвүүд ·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, судалгаа, танилцуулга PPT
6 Ус ариутгах хөтөлбөр 2018-2020 лаг халдваргүйжүүлэх тоног төхөөрөмж үйл ажиллагаа хөтөлбөрийн мэдээллийг хүргүүлэх УСУГ, ЗАА-ИБХ ·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ, зураг
7 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018,03,14-ны өдрийн А/70 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан нийтийн тээврийн салбарт том оврын автобусаар үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд адист ачлал явуулж байна. НТатварын газар

Дүүргүүдийн ЗДТГ

·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ, зураг
8 Үүсмэл хогийн цэг үүсэхээс сэргийлж цэвэрлэгээ үйлчилгээг эрчимжүүлэх, хариуцлага тооцож ажиллах НМХГ, Дүүргүүд ·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ, зураг
9 Мод хэлбэржүүлэлт, шохойдолтыг дүүргийн аж ахуй нэгжүүдээр /тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламж/ жигд хийлгэх. Дүүргүүдийн ЗДТГ,   Ногоон байгууламжийн ТББ ·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ
10 Гэр хорооллын 8 нэр, 6 нэрийн дэлгүүрүүдээр нүхэн жорлонгийн бохир задалдаг амьд бактери худалдаалах ажлыг эхлүүлж, иргэдэд сурталчлах УБЗАА-ТХХУХ, Дүүргүүдийн ЗДТГ-ын ТНААХ ·   Амьд бактери бүхий бүтээгдэхүүнийг байршуулсан дэлгүүрийн жагсаалт, сурталчилгаа хийж ажилласан илтгэх хуудас, фото зураг
11 Байрны 1-р давхарт байрлах самбарт АТБӨЯХАТ-ийг төлнө үү гэсэн зарыг наах, зарыг доорх утсаар холбогдож  авна. Утас:9990-0770 Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын мэргэжлийн холбоод, МСӨХ-ны дээд зөвлөл ·   Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үр дүн, тоон мэдээ

 

About The Author

Related posts

Сэтгэгдэл үлдээх

Your email address will not be published. Required fields are marked *