Автозам сэтлэх, сүвлэх, орц гарц гаргах ажлын хэсгийн хурал боллоо

Өнөөдрийн “Автозам сэтлэх, сүвлэх, орц гарц гаргах зөвшөөрөл” хэлэлцэх хуралд нийт 25 байгууллагын хүсэлтийг хэлэлцлээ.

Үүнээс Улаанбаатар хотод инженерийн шугам сүлжээн шинээр татах, засварлах, өргөтгөн шинэчлэх  зорилгоор 2018 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2018 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд авто зам, замын байгууламж сэтлэх , сүвлэх зөвшөөрлийг 10 байгууллагад,  орц гарц гаргах зөвшөөрлийг 5 байгууллагад ажлын зураг хийлгэн зөвшилцсөний дараа олгохоор шийдвэрлэлээ.

 

About The Author

Related posts

Сэтгэгдэл үлдээх

Your email address will not be published. Required fields are marked *