Өвөлжилтийн бэлтгэл арга хэмжээний чиглэлээр дүүргүүдийн хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудтай шуурхай хуралдлаа

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2018 оны 10-р сарын 04-ний өдрийн 25 дугаар хурлаар нийслэлийн 2018-2019 өвөлжилтийн бэлтгэл хангалтын талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээлэл хийсэн бөгөөд  зөвлөлийн хурлаас зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээтэй холбоотой дараах чиглэлүүдийг өгсөн юм.

Үүнд:

  1. Авто зам, замын байгууламжийн цас мөсийг арилгахад шаардлагатай тусгай зориулалтын бодис, давсыг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр нөөцлөх
  2. Машин механинизм, тоног төхөөрөмж, ачилчдын өвлийн хувцас, багаж хэрэгслэлийн иж бүрэн байдлыг хангах
  3. Зам талбайн цас мөсийг арилгах, цэвэрлэх ажлыг нийтийн тээвэр, автомашины оргил цагийн хөдөлгөөнтэй уялдуулах
  4. Хот, дүүргийн тохижилт, үйлчилгээний байгууллагын тохижилт, хог хаягдлын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах
  5. Сууч өмчлөгчдийн холбоодын орчны цас мөсний цэвэрлэгээнд хяналт тавьж ажиллах

Үүний дагуу өнөөдөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер дүүргүүдийн ТҮК-уудыг хүлээн авч уулзах үүрэг чиглэл өглөө. ТҮК-уудын зам талбайн үйлчлэгчид өглөө ажил эхлэх цагтай давхцуулан зам талбайн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэж байгаа нь замын хөдөлгөөнд саад болох, орчин тойронд их хэмжээгээр тоос, шороо бужигнуулж иргэдийн бухимдуулж байна. Жишээ нь: Чингэлтэй дүүргийн ТҮК-ийн зам талбайн үйлчлэгч 5-р цэцэрлэгийн үүд орчмын замыг өглөө бүр хүүхэд цэцэрлэгт өгөх цагаар шүүрдэж тоос бужигнуулж байна.

Иймд энэхүү нөхцөл байдалд өөрчлөлт оруулах зорилгоор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн Хуваарь батлах тухай А/261 дүгээр тушаал гарч зам талбайн цэвэрлэгээний өглөөний цагийн хуваарийг батлаад байна. Уг тушаалаар зам талбайн хог, цас, мөсийг цэвэрлэх ажлыг нийтийн тээвэр, автомашины оргил цагийн хөдөлгөөнтэй уялдуулан өглөөний цагийн хуваарийг 04 дүгээр сарын 01-ээс 10 дугаар 01 хүртэлх хугацаанд 04:00-06:00 цаг, 10 дугаар сарын 01-ээс дараа оны 04 дүрээр сарын 01 хүртэлх хугацаанд 05:00-07:00 цагийн хооронд байхаар баталсан. Мөн дээрх цагийн хуваарь батлагдсантай холбогдуулан Хот тохижилтын газар болон дүүргүүдийн хог хаягдлын үйлчилгээний нийт байгууллагуудын удирдлагуудад өглөөний цагийн хуваарийг баримталж, өдөр, оройн цэвэрлэгээг замын хөдөлгөөний ачаалалтай уялдуулах, ажилчдын автобус гарган ажиллахыг үүрэг болгосон. Энэхүү тушаал шиийдвэрийн дагуу цагийн хуваарийн хэрэгжилтэд өдөр тутмын хяналтыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай гэрээтэй ажиллаж байгаа хөндлөнгийн хяналын ТББ-ууд гүйцэтгэнэ.

Мөн давс бодисны нөөцлөлтийг дүүргүүд болон Хот тохижилтын газрууд хангалттай нөөцлөх шаардлагатай онцолсон юм. 2018 оны 10-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар Хот тохижилтын газар болон 9 дүүргийн хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллага, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай гэрээтэй зам цэвэрлэгээний компаниудад нийт 981,9 тонн давс, 512,9 тонн бодисны нөөцтэй байна. 10-р сарын сүүлийн хагас, 11-р сард нийслэлийн хэмжээнд нийт нэмж 2451 тонн давс, 1516 тонн бодис авахаар хүлээгдэж байна. Үүнээс Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас хотын 500 тонн давс, 900 тонн бодис, Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр 500 тонн бодис, 500 тонн давс нэмж худалдан авахаар ажиллаж байна. Дээр дурдсан одоо байгаа нөөц болон нэмж авахаар төлөвлөсөн давс, бодисны нийт дүн 3432,9 тонн давс, 2028,9 тонн бодис байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.