“Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ыг шинэчилж байна

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/51 дүгээр тушаалаар батлагдсан Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 6/22 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам”-д өөрчлөлт оруулах судалгаа хийж, санал боловсруулан, нийтийн тээврийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурал, улмаар Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.