“Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ыг шинэчилж байна

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/51 дүгээр тушаалаар батлагдсан Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 6/22 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх журам”-д өөрчлөлт оруулах судалгаа хийж, санал боловсруулан, нийтийн тээврийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурал, улмаар Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцууллаа.

About The Author

Related posts

Сэтгэгдэл үлдээх

Your email address will not be published. Required fields are marked *