Нийслэлийн өмчийн 16 сургууль, 31 цэцэрлэгийн халаалтын зуухны бүрэн бүтэн байдал, үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явууллаа

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн санаачлагаар Засгийн газрын 62-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн боловсролын газрын харьяа сургууль цаэцэрлэгийн халаалтын зуухыг мэргэжлийн байгууллагад хүлээлгэж өгөөхөөр ажиллаж байна. Уг ажлын хэсэг нь Өмчмйн харилцааны газрын даргын 2018 оны 11 сарын 12-ны А/578 тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан томоохон зуухуудыг  мэргэжлийн байгууллага болох Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газарт хүлээлгэж өгөх, бага хэмжээний буюу жижиг оврын зуухтай сургууль цэцэрлэгүүдийг цахилгаан халаагуурт шилжүүлж болох судалгааг ажлын хэсгээс гаргах юм. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон Нийслэлийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар хамтран Нийслэлийн өмчийн 16 сургууль, 31 цэцэрлэгийн халаалтын зуухны бүрэн бүтэн байдал, үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.