Шарилжгүй Улаанбаатар-4 аяны хоёрдугаар үе шат өнөөдрөөс эхэлж байна…

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хашаан доторхи болон гаднах орчны шарилж, луулиа цэвэрлэж идэвхитэй оролцоорой…
Харшлын эсрэг хамтдаа тэмцье!