Ногоон байгууламжийн чиглэлээр хийгдэж буй ажлууд

•Энхтайваны өргөн чөлөөнд бут сөөгний хэлбэржүүлэлт, хөл газрын ургамал устгал, зүлэг хадалт цэвэрлэгээ, хийгдэж байна.
•Бээжингийн гудамжинд мод, бутны давтан хэлбэржүүлэлт,
•Удирдлагын академийн гудамжинд дахин хэлбэржүүлэлт, зүлэг тэгшилгээ, хөл газрын ургамлын цэвэрлэгээ,
•Чингисийн өргөн чөлөө, Тэмээтэй хөшөө зүлэгт талбайн тэгшилгээ, хөл газрын ургамал устгал, давтан хэлбэржүүлэлт, 
•Нарны замын тусгаарлах зурваст давтан хэлбэржүүлэлт, хөл газрын хог ургамал устгал, зүлэг тэгшилгээ, 
•Тасганы овооны налууд зүлэг тэгшилгээ, ургамал түүвэр, боролзгоны тогоо гаргах ажил тус тус хийгдэж байна.