Нохой бүртгэлжүүлэх ажил БЗД-т бүрэн хийгдэж дууслаа

Баянзүрх дүүргийн гэр хорооллын эзэнтэй нохой бүртгэлжүүлэх ажлыг мал эмнэлэгийн Баяндэмбэрэл ХХК гүйцэтгэж, нийт 13600 нохойнд регистрийн дугаар өгч паспортжуулах, шинээр хүзүүвч зүүх, вакцин хийх, идүүр, үүрийг ариутгах ажлыг хийлээ.
Дээрх ажид Бид туслая ТББ хяналт тавин, зөрчлийг тухай бүр нь арилгуулж ажилласан байна.