Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерээс өгч буй үүрэг даалгавар. 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр