Хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 02 сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт