ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН НАЙРЛАГА, ХООЛНЫ МӨНГӨНИЙ ҮНИЙН ТООЦООНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ

“ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах, “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 5.1 дэх заалтын хүрээнд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 2020 оны А/165 тоот тушаалаар Монгол хүний хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, шимт бодис, амин дэм, эрдэс бодисын нормыг үндэслэн “ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН НАЙРЛАГА, ХООЛНЫ МӨНГӨНИЙ ҮНИЙН ТООЦООНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ”-ийг Хоол зүй, шим судлалын Монголын нийгэмлэгтэй хамтран хийж гүйцэтгэснийг хүргэж байна.  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

Хоолзүй, шим судлалын Монголын нийгэмлэг ТББ