2014 онд бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийх өдрүүдийн тов гарлаа

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2014 онд нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, ногоон байгууламж, цэвэрлэгээний ажлын талаар мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн дарга Т.Батбаяр, Хүнс, Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга О.Нарантуяа, Улаанбаатар такси ХХК, Монголын оюутны холбооноос хийсэн. Нийслэлийн хэмжээнд 2014 оны 04 дүгээр сарын 19-нээс эхлэн  06 дугаар сарын 28, 10 дугаар сарын 18, 12 дугаар сарын 13-нд дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд,  2014 оны 05 сарын 24-нд зуслан ногоон бүсийн чиглэлд бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулна.

    Цэвэрлэгээнд  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар, “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ, Дүүргүүдийн ЗДТГ, хороод, хог тээвэрлэгч байгууллагууд,  Монголын Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөл, Монголын оюутны холбоо хамтран ажиллана.

    Цэвэрлэгээнд оролцож байгаа байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавих, оролцоогүй байгууллагуудад мэдэгдэл, албан шаардлага хүргүүлэх, торгуулийн арга хэмжээ ногдуулна. Удаа дараа зөрчил гаргасан тохиолдолд үйл ажиллагааг нь түр хаах, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг хураах зэрэг ажлыг эрх бүхий байгууллагууд зохион байгуулах ба түдгэлзүүлэх саналыг  УБ хотын ЗАА-нд тавина.

  Цэвэрлэгээний хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд гадна орчныхоо нийтийн эзэмшлийн зам талбай, хайс, хашлага, явган хүний замын хогийг цэвэрлэж, угаан, хаягийг  стандартын дагуу шинэчилж, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэн, орчныхоо 50 м хүртэлх нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ногоон байгууламжийг цэвэрлэх юм.

    Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Монголын оюутны холбоотой байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд их, дээд сургуулийн оюутнуудыг их цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцуулах үүргийг МОХ хариуцаж байгаа юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.