Автобусны буудлуудыг угаана

Цаг агаар дулаарч байгаатай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас бүх нийтийн их цэвэрлэгээг нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар хийх үүргийг дүүргүүдэд өгсөн.  Энэ үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Баянзүрх дүүргээс санаачлан 7 хоногийн турш хийх бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага,  иргэд, их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, цэргийн анги нэгтгэлүүдийг хуваарийн дагуу хамруулж эхэлсэн. Байгууллагууд хуваарьт өдрөө заагдсан газрынхаа хог хаягдлыг цэвэрлэхээс гадна зам дагуух хайс, хашлага, авто замын брожур, автобусны буудлын саравч, хогны сав, шонгийн мод зэргийг угааж, замбараагүй наасан зарлалын хуудсыг хусаж цэвэрлэх юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.