УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГӨХ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2014.01.03                                                                                  УЛААНБААТАР ХОТ 

1      Хотын тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах, замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, нийгмийн дэг журам хангуулах, түрээслэгчид, ажиллагсад, иргэдийн  эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхээр 2013-2014 онд хотын захиргаатай хамтран ажиллах  “Санамж бичиг”байгуулсан   томоохон зах, худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагаанд өдөр тутмын хяналт тавих. Биелэлтийг сар бүрийн 10, 25-ны өдрүүдэд  ирүүлж байх.

/Баянзүрх, Чингэлтэй, Баянгол дүүргийн ЗДТГ/

2      Сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан өргөтгөсөн, хямдралтай худалдаа үйлчилгээ зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөнийсаналаа 2014.01.08-ны дотор ирүүлэх

/дүүргүүдийн ЗДТГ/

3      Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн бүтэц, орон тооны зохион байгуулалтын талаарх саналыг 2014.01.15-ны дотор ирүүлэх

/дүүргүүдийн ЗДТГ/

4      2014 оны 01 сарын 01 –нээс дүүргүүдэд нохой устгалын ажил шилжиж байгаатай  холбогдуулан  ажлыг эрчимжүүлж,анчидаа бэлтгэх,мөн нохой устгалын шинэ менежментийг  нэвтрүүлж ажиллах

/ дүүргийн ЗДТГ /

5      Цагаан сарын үеэр хотын захын  зам өндөр ачаалал  авна. Иймд  өвлийн улиралд багахан  хэмжээний хөрөнгө зардалд замын ачааллыг багасгах арга хэмжээний саналаа ирүүлэх. / 1-р сарын 15-ны дотор / Тухайлбал; 1-р хорооллын 32-р байрыг Үйлдвэрчний гудамжтай түр холбох  ажлыг Замын хөдөлгөөний ачаалал бууруулах  ажлын хэсгээс санаачлан хэрэгжүүлэх гэж байна. Иймэрхүү  санаа хэрэгтэй байна.

/ дүүргийн ЗДТГ Захирагчийн  гэр хороолол дахь  ажлын албад /

6      Гэрлийн шонгуудад гэрэлтүүлэх толгой нэмэх замаар гэр хорооллын хэсгүүдэд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх байршлын саналаа 1-р сарын 15 –ны дотор ирүүлэх.

/ дүүргийн ЗДТГ Захирагчийн  гэр хороолол дахь  ажлын албад /

 

Ерөнхий менежерийн 2014 оны 01-р сарын 03  -ны өдрийн шуурхайн үүргийг    /www.ubservice.mn/ цахим хуудаснаас авч, биелэлтийг 2014 оны 01 сарын 10-ны дотор ЗАА-ны Үйл ажиллагааны Мониторингийн хэлтсийн /monitoring@ubservice.mn;zaa_monitoring1@yahoo.com/ хаягаар Power point-оор бэлтгэн ирүүлэх / Нийт байгууллагууд /

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС