ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

1. “Ану сервис” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга  санал өгөх

2. “УНК” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга  санал өгөх

3. Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга санал өгөх

4. Чандмань налайх ОНӨААТҮГ-ын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга  санал өгөх