Хог хаягдлын удирдлага зохицуулалтын хэлтэс
  Хэлсийн дарга : С.Аригуун
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315333
И-мэйл : @ubservice.mn
Хог хаягдлын дахин боловсруулалт,
устгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн : Т.Энхамгалан
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315333
И-мэйл: enkhamgalan@ubservice.mn
 Хог хаягдлын цуглуулалт тээвэрлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн: З.Мөнгөнзул
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315333
И-мэйл: mungunzul@ubservice.mn
 Хөрсний бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Мөнхбаяр
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315333
И-мэйл: b.munkhbayar@ubservice.mn
Тусгай хог хаягдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Шийтэр
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315333
И-мэйл:shiiter@ubservice.mn