Энгийн болон тусгай хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний бүртгэлийн дугаар авахад бүрдүүлэх материал

Татах (PDF, 2.79MB)

Анхааруулга: Тусгай хог хаягдлын бүртгэлийн дугаар авах компани нь химийн хортой болон аюултай бодисыг импортлох, экспортлох хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, ашиглах, худалдах, устгах аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг хүсэлтэндээ хавсарган ирүүлнэ.