Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын бодлого шийдвэр, нийгэм эдийн засгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, төрийн захиргааны манлайлал, стратеги төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар ханган өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль эрхийн хүрээнд зохион байгуулах. хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлж ажиллах.

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь Засгийн газрын 1994 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 229 дүгээр тогтоолоор байгуулагдан ба Засгийн газрын 2008 оны 68 дугаар тогтоол гарах хүртэл захиргааны албан ёсны нэгж байгаагүй бөгөөд Ерөнхий менежерийн шууд удирдлага дор хүний нөөц, ахлах нягтлан бодогч, ерөнхий менежерийн туслах, архив, бичиг хэргийн ажилтан, орон сууцы өргөдөл хариуцсан мэргэжилтэн, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд ажилладаг байсан.

Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 15 дугаар захирамжаар Захирааны алба гэж албан ёсоор батлагдсан бөгөөд улмаар Засгийн газрын 2012 оны 190 дүгээр тогтоолоор Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчилж Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс болон өөрчлөгдсөн.

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/07 дугаар захирамжаар Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийг доорх бүтэцтэй баталсан бөгөөд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2013 оны Б/04 дүгээр тушаалаар дараахи албан хаагчид томилогдон ажиллаж байна.

 

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
Э.Энхцэцэг Хэлтсийн дарга 603 99167632 324994 enkhtsetseg@ubservice.mn
Д.Мөнгөндуулга Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 604 99019308 315348 duulga@ubservice.mn
Б.Цэрмаа Ахлах нягтлан бодогч 607 99268899 323697 tsermaa@ubservice.mn
Б.Халиун Тооцооны нягтлан бодогч 607 323697 88082821 khaliun@ubservice.mn
Э.Уянга Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 604 99198710 315348 uyanga@ubservice.mn
Б.Мөнхбаяр Шуурхай ажил хариуцсан мэргэжилтэн 607 99799234 326468 munkhbayar@ubservice.mn
Б.Хонгорзул Ерөнхий менежерийн туслах 607 88072720 315347 hongorzul@ubservice.mn
Д.Шийтэр Орон сууцны өргөдөл хариуцсан мэргэжилтэн 5 давхар 99161444 315348 shiiter@ubservice.mn
Э.Хишигбуян Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 604 80888886 315348 khishigbuyan@ubservice.mn
С.Эрдэнэболд Мэдээллийн технологийн асуудал харицсан мэргэжилтэн 604 99360785 326468 erdenebold.s@ulaanbaatar.mn
Я.Гантуяа Бичиг хэргийн эрхлэгч 604 99169269 315348 gantuya@ubservice.mn
Г.Мөнхчулуун Архивын эрхлэгч 604 96004709 315348 munkhchuluun@ubservice.mn
Ц.Ганбат Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 14-р цонх 99022846 75751200-2014 ganbat@ubservice.mn
Э.Буянтуул Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 15-р цонх 99657909 75751200 buyantuul@ubservice.mn
Э.Дэлгэрмаа Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 14-р цонх 99272895 75751200-1014 delgermaa@ubservice.mn
Н.Мөнхгаамаа Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 32 99660375 75771200-3014 gaamaa_nyma@yahoo.com
Ш.Чанцалнурмаа Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 00 75751100 91007815 chantsalnurma@ubservice.mn
Б.Эрхбаяр Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 8 99164796 75851200 erkhbayar@ubservice.mn

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

  • Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчлах, биелэлтийг нь хангах ажлын албаны хэмжээнд зохион байгуулах,
  • Ажлын байрны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээнд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөлөөр хангах,
  • Төрийн албаны хуульд заасан төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангуулж, хууль тогтоомжоор олгогдсон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх,
  • Хэлтэс, харьяа газар, албан хаагчдаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, ил тод болгож, тэдний санал, хүсэлтийг хугацаанд нь шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах,
  • Төрийн албан хаагчид авилгад автахгүй, үнэнч шудрага байх, төрийн албаны ёс зүйн хэв хэмжээг чанд сахих асуудалд хяналт тавих,
  • Албаны үйл ажиллагаанд архив, албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн зааврыг мөрдөн ажилуулах, төр, байгууллага, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг чандлан хадгалах

 

ХОЛБОГДОХ УТАС:

Утас: 329402, 315347, 315348

Факс: 314994

Веб сайт: www.ubservice.mn