Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс

Улаанбаатар хотын захирагчын ажлын албаны

Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Нийслэл хотын иргэдийн ая тухтай, эрүүл орчинд амьдрах ажиллах нөхцлийг хот тохижилт, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах замаар хангаж, хотынхоо өнгө төрхийг орчин үеийн хөгжлийн өндөр түвшинд хүргэнэ.

ХЭЛТЭСИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

     Орчны бохирдол хог хаягдлын менежментийн хэлтэс, хот нийтийн аж ахуйн хэлтэс байсан бөгөөд 2013 оны 1р сарын 8ны өдөр бүтцийн өөрчлөлт шинэчлэл хийгдэж Тохижилт Хог Хаягдлын  Удирдлагын Хэлтэс болон өөрчлөгдсөн.

Нэрс

Албан тушаал

Т.Батбаяр Хэлтсийн дарга
О.Оджаргал Тохижилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Д.Баярмаа Хог хаягдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Л.Баатарцогт Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Эрдэнэбат Нийтийн эзэмшлийн эд, хөрөнгө, чимэглэл хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Энх-Амгалан Барилгын болон үйлдвэрийн хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн
З.Мөнгөнзул Хог хаягдлын дахин ашиглалт үйлдвэрлэл, төвлөрсөн цэг
Э.Даваахатан Реклам мэдээллийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
С.Аригуун Эмнэлэгийн болон аюултай хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн
Зураг төсөл, ландшафт хариуцсан мэргэжилтэн

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

  Хот тохижилт, нийтийн аж ахуйн чиглэл:

     Хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын иж бүрэн буюу бичил тохижилт, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг, хаягжуулалт, реклам, чимэглэл, мэдээллийн байгууламж, хот нийтийн болон үерийн далан суваг, борооны ус зайлуулах ил далд шугамын цэвэрлэгээ, хөшөө дурсгал, архитектурын жижиг байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ, сэргээн засварлалт хийх;

 Орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэл:

     Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, хог хаягдлын төсөл, хөтөлбөр, төвлөрсөн хогийн цэг, дахин боловсруулах үйлдвэр, хог тээвэрлэлт, цуглуулалт, ус зайлуулах байгууламжийн болон нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдал, цас мөсний цэвэрлэгээ, нийтийн бие засах газар, хөрс, усны бохирдол гэх мэт орчны бохирдлын асуудал, хог хаягдлын чиглэлээр бодлого  боловсруулах, дүүрэг болон тохижилтын байгууллагуудын ажлыг удирдан зохицуулах;

Тохижилт,  хог хаягдал хариуцсан удирдлагын хэлтэс

Утас  :  11- 315335

Факс:  11-315333

Веб сайт : www.ubservice.mn