Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх Тусгай зөвшөөрөл  шинээр авах, сунгуулах хүсэлт гаргах тохиолдолд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.
1 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хандаж гаргасан Тухайн байгууллагын албан хүсэлт (тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж байгаа тохиолдолд шилжүүлэн өгч байгаа ХХК-ийн албан хүсэлтийг хавсаргана)
2 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн маягтыг бөглөх (тухайн ХХК-ийн захирал НҮНТ дээр тамгатайгаа, биеэр ирж батлагдсан маягтын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байна)
3 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (гэрчилгээний ар талд захирлыг томилсон тухай тэмдэглэл хийгдсэн байна)
4 Тухайн хуулийн этгээдийн дарга (захирал)-ын иргэний үнэмлэхний  хуулбар
5 Худалдаа, үйлчилгээний зориулалт бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээ, орон сууцны өргөтгөл бол үйлчилгээ явуулж болохыг тодорхойлсон баримт бичиг зэргийг хавсаргана)
6 Дүүрэгтэй байгуулсан а.Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээ, б. БАТЛАМЖ в.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ,  г. Хог хаягдлын тээвэрлэлт (зөөвөрлөлтийн)-ийн гэрээний хуулбар
7 Гадна тохижилтын зураг. Үүнд: Гадна орчин, талбайд хийгдсэн тохижилт, машины зогсоол, гэрэлтүүлэг шөнийн зураг, гадна талаас орох үйлчлүүлэгчдийн хаалга, ямар байгууламжид байршиж байгаа, ногоон байгууламж, хаяг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж хийсэн тохижилт зэргийг тодорхой харуулсан байна

Дотор тохижилтын зураг. Үүнд: Үйлчилгээний заал, ариун цэврийн өрөө, гал тогоо, агуулах, ажилтны хувцас солих зэрэг өрөөний зохион байгуулалт, болон НӨАТ-ийн баримт гаргах машин, камер, хэрэв гэр хороололд байршилтай бол цахилгаан халаалт зэргийг нэг бүрчлэн тодорхой харуулсан байна

8 Тусгай зөвшөөрлөө сунгуулах тохиолдолд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх Тусгай зөвшөөрлийн эх хувь
9 Харьяалах татварын албаны тодорхойлолт
10 Монгол Улсын барилга, Орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер, ерөнхий шаардлага MNS6423:2013 стандартад нийцсэн телекамерын систем, харуул, хамгаалалтын талаар тодорхойлсон Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын  тодорхойлолт.   Жич: хороо → дүүрэг →нийслэлийн цагдаа
11 Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын бүртгэлийн дугаар бүхий хуудасны хуулбар
12 Онцгой байдлын газрын дүгнэлт

Жич:

  • Тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх тохиолдолд тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ийн албан хүсэлт, тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
  • Хаягийн өөрчлөлт, захирлын нэр солих тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
  • Тусгай зөвшөөрлийг хаясан, гээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд албан ёсны хэвлэлээр зарлуулсан баримт;
  • Эрх сэргээх тохиолдолд түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгасан тухай мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт /эсвэл стандартын хуудас/, согтууруулах ундаа худалдаагүй, түүгээр үйлчлээгүй тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
  • Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд байрлалтай бол халаалтыг цахилгаан болон бусад эх үүсвэрээр шийдсэнийг нотлох зураг
  • Нийтийн орон сууцанд байрлалтай бол анх батлагдсан зураг төслөөр үйлчилгээний зориулалттай баригдсан болохыг нотлох баримт.