Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

1.Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

  1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

1.1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүсэлт гаргана

1.2.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /хавсралтаар баталсан маягтыг асуултын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байх/;

1.3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

1.4 Харьяалах татварын албанд Нийслэл хотын албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт

1.5. Гадна, дотор тохижилтын зураг. Үүнд: үйлчилгээний  заалны тохижилтын , гал тогоо, агуулах, ажилтны хувцас солих   өрөө болон гадна талаас ямар байгууламжид байршиж байгааг харуулсан зураг;

1.6. Байгууллагын дарга/захирал/-н иргэний үнэмлэхний хуулбар

1.7. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ

1.8 Түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг  бол түрээсийн гэрээ

1.7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/”Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн ажилтан зөвшөөрсөн тохиолдолд/;

Жич: Дараах шаардлагыг хангасан баримт бичгийг нэмж бүрдүүлнэ.

    1. Тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад тавигдах шаардлага

2.1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж нь дараах шаардлага хангасан байна:

2.2. Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст бүртгүүлж, дүгнэлт гаргуулсан байх;

2.3.Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарч “Худалдааны үйлчилгээ. Худалдааны байгууллагын ангилал, тодорхойлолт MNS 6506:2015”, “Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ.Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007”, “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага  MNS 4946:2005” стандартын шаардлагыг 90-ээс дээш хувь хангасан байх;

2.3. а.Дүүрэгтэй Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ,

б.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ ,

в. Хог хаягдлын тээвэрлэлт(зөөвөрлөлтийн )ийн гэрээ байгуулсан байх

2.4. Харьяалах татварын албанд Нийслэл хотын албан татвар төлөгчөөр  бүртгүүлсэн байх;

2.5.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан байх;

2.6.Дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байх:

2.6.1 Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр:

а/ Ресторан; б/ Баар; в/ Кафе;

2.6.2 Худалдааны чиглэлээр:

а/ Хүнсний дэлгүүр; б/ Минимаркет; в/ Супермаркет; г/ Хайпермаркет;

д/ Бөөний төв;  е/Агуулах худалдаа.

2.7.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зориулалтын тохижилт хийгдсэн байх;

2.8. Монгол Улсын барилга, Орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер, ерөнхий шаардлага MNS6423:2013 стандартад нийцсэн телекамерын системээр тоноглогдсон, гэрээт харуул, хамгаалалтын албатай байх;

2.9.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр анхааруулга, сэрэмжлүүлэг зэргийг байршуулсан мэдээллийн самбар, гадна болон дотор талд гэрэлтүүлэг хийсэн байх;