Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд шалгарсан ААН-д дулааны техникийн нөхцөл олгох
  1. Өргөдөл /албан бичиг
  2. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
  3. Эскиз зураг
  4. Газрын гэрчилгээ /захирамж/
  5. Дулааны ачаалал тооцсон байх
  6. Кадастрын зураг
  7. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

Инженерийн байгууламжийн хэлтэс: О.Батмөнх 11315430