Захиргааны удирдлага санхүүгийн хэлтэс ажлын байрны тодорхойлолт
Хэлсийн дарга : Э.Энхцэцэг
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :  324994
Имэйл : enkhtsetseg@ubservice.mn
Ахлах нягтлан : Б.Цэрмаа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315348
И-мэйл : tsermaa@ubservice.mn

 

Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн: Д.Мөнгөндуулга
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315348
И-мэйл : duulga@ubservice.mn

 

Бичиг хэргийн ажилтан: Я.Гантуяа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 323697
И-мэйл : guntuya@ubservice.mn
Ерөнхий менжерийн шуурхай асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн : Т.Оюунтөгс
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315348
И-мэйл: oyuntugs.t@ubservice.mn
Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн : Э.Уянга
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315348
И-мэйл: uyanga@ubservice.mn

 

Ерөнхий менежерийн туслах : Б.Хонгорзул
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315347
И-мэйл: khongorzul@ubservice.mn

 

Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн : С.Эрдэнэболд
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315348
И-мэйл: erdenebold.s@ubservice.mn

 

Архивын ажилтан : Г.Мөнхчулуун
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315348
И-мэйл: munkhchuluun@ubservice.mn

 

Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбат
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 75851200
И-мэйл : erdenebat@ubservice.mn
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн : Э.Хишигбуян
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315348
И-мэйл: khishigbuyan@ubservice.mn
Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Ц.Ганбат
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 75751200-2014
И-мэйл: ganbat@ubservice.mn
Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрхбаяр
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :75771200
И-мэйл:erhbayar@ubservice.mn
Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Мөнхгаамаа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :75771200
И-мэйл:munkhgaamaa@ubservice.mn
Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Дэлгэрмаа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :75851200
И-мэйл:delgermaa@ubservice.mn
Иргэдийн өргөдөл, эрэлт хүсэлт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Байгалмаа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :75751200
И-мэйл:baigalmaa@ubservice.mn