Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс ажлын байрны тодорхойлолт
Хэлсийн дарга : Т.Хэрлэн
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :  315430
Имэйл : kherlen@ubservice.mn

 

Цахилгаан хангамж гэрэлтүүлэг холбооны хариуцсан ахлах мэргэжилтэн :Р.Даваасүрэн
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл :davaasuren@ubservice.mn
Дулаан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О.Батмөнх
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл batmunkh@ubservice.mn
Барилга хот байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Отгонбат
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл otgonbat@ubservice.mn

  

Авто зам, гүүрийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Э.Сүлдэрдэнэ
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл : suldee.zaa@ubservice.mn

 

 Орон сууцны ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн : Б.Энхжаргал
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл: enkhjargal@ubservice.mn

 

Усан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн : Л.Алтангэрэл
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл: altangerel@ubservice.mn

 

Ус зайлуулах барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн : M.Балдандорж
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл: baldandorj@ubservice.mn

 

Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны мэргэжилтэн : Б.Лхагвадулам
Ажлын байрны тодорхойлолт
Утас : 315430
И-мэйл: lhagvadulam@ubservice.mn