Инженерийн байгууламжийн хэлтэс ажлын байрны тодорхойлолт
Хэлсийн дарга : Т.Хэрлэн
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :  315430
Имэйл : kherlen@ubservice.mn

 

Барилга, хот байгуулалт, орон сууц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл :erdenebat@ubservice.mn

 

Дулаан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн: О.Батмөнх
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл : duulga@ubservice.mn

 

Авто зам, гүүрийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл : ………….@ubservice.mn

 

Цахилгаан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн : Р.Даваасүрэн
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл: enkhtaivan@ubservice.mn

 

Усан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн : Л.Алтангэрэл
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл: uyanga@ubservice.mn

 

Ус зайлуулах барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн : M.Балдандорж
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315430
И-мэйл: tuul@ubservice.mn

 

Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон тооны мэргэжилтэн : Ө.Чулуунцэцэг
Ажлын байрны тодорхойлолт
Утас : 315430
И-мэйл: erdenebold.s@ubservice.mn