Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс ажлын байрны тодорхойлолт
Хэлсийн дарга :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :  322384
Имэйл : @ubservice.mn

 

Худалдаа үйлчилгээний ахлах мэргэжилтэн: Д.Эрдэнэцэцэг
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл : erdenetsetseg@ubservice.mn

 

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний мэргэжилтэн: Я.Бадмаа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл : badmaa@ubservice.mn

 

Ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн : Ж.Хэрлэн
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл : herlen@ubservice.mn

 

Худалдаа үйлчилгээний мэргэжилтэн :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл: @ubservice.mn

 

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл: @ubservice.mn

 

Хүнсний хангамж, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн : О.Уянга
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315335
И-мэйл: uyanga.o@ubservice.mn