Хүнс үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний хэлтэс ажлын байрны тодорхойлолт
Хэлсийн дарга : Д.Оюунболор
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :  322384
Имэйл : oyunbolor@ubservice.mn

 

Худалдаа үйлчилгээний ахлах мэргэжилтэн: Д.Эрдэнэцэцэг
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл : erdenetsetseg@ubservice.mn

 

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний мэргэжилтэн: Я.Бадмаа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл : badmaa@ubservice.mn

 

Ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн : Б.Мөнхзул
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл : munkhzul@ubservice.mn

 

Худалдаа үйлчилгээний мэргэжилтэн : Т.Сэргэлэн
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл: sergelen@ubservice.mn

 

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ : Б.Эрдэнэчимэг
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315349
И-мэйл: erdenechimeg@ubservice.mn

 

Хүнс худалдаа хөдөө аж ахуйн зах зээлийн хариуцсан мэргэжилтэн : О.Уянга
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 315335
И-мэйл: uyanga.o@ubservice.mn