Үйл ажиллаагаа мониторингийн хэлтэс ажлын байрны тодорхойлолт
Хэлсийн дарга :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас :  326468
Имэйл : @ubservice.mn

 

Үйл ажиллагааны монитонринг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн:
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 326468
И-мэйл : @ubservice.mn

 

Дэд бүтцийн мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн:
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 326468
И-мэйл : erdenebat.ba@ubservice.mn

 

Харьяа газруудын үйл ажиллагааны мониронг хариуцсан мэргэжилтэн : Т.Оюунтөгс
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 326468
И-мэйл : oyuntugs.t@ubservice.mn

 

Хүнс, худалдаа үйлчилгээний мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 326468
И-мэйл: zoloo@ubservice.mn

 

Хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагааны мониторинг  хариуцсан мэргэжилтэн :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 326468
И-мэйл: mungunzul@ubservice.mn

 

Иргэдийн эрэлт, хүсэлт, лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн : Э.Дэлгэрмаа
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 326468
И-мэйл: delgermaa@ubservice.mn

 

Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн :
Ажлын байрны тодорхойлолт үзэх
Утас : 326468
И-мэйл: delgermaa@ubservice.mn