Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөр өгч буй үүрэг даалгавар