Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 11 сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөр өгч буй үүрэг даалгавар