Гудамж зам талбайн цэвэрлэгээний мэдээ

  • ХТГ-аас зам талбайн үйлчлэгч 307, 60 техник, 16тн давс, 212тн бодис, дүүргүүдийн ТҮК, гэрээт ААН-үүд хариуцсан зам талбайн халтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлж 166 хүн, 41 техникээр 133тн давс, 121тн бодис зарцуулсан байна. Дээрх ажилд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, ТББ-ууд хяналт тавин ажиллав.