Хотын ногоон байгууламжид 2019 онд хийгдсэн ажлуудыг дүгнэх хурал боллоо

Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийг арчлан тордож ургуулах, шинээр болон нөхөн тарих, ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг цэцэрлэгжилтийн хувийн хэвшлийн 64 байгууллагын 2019 онд хийсэн ажлын тайлангийн хурал боллоо.
Тус хуралд Хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр болон албаны бусад хүмүүс, ногоон байгууламжийн арчилгаа тордолгоо, шинээр болон нөхөн тарилтын ажилд технологийн хяналт тавих үүрэг бүхий 3 Төрийн бус байгууллагын ажилтнууд оролцов.

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн талаар товч танилцуулгыг ХТЦХ-ийн мэргжилтэн Д.Сүхбат тавив. Үүнд 2019 онд хот дүүргийн хөрөнгөөр хийгдсэн ногоон байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулж 2019 оны эхээр 1 хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 3,2м2 байсан бол оны эцэс гэхэд 4,1м2-д хүрээд байгааг тайлагнав.
Мөн энэ хурал дээр технологийн хяналт тавьж ажилласан 3 төрийн бус байгууллагын тэргүүн хийсэн ажлаа тус бүрдээ тайлагнаж 64 байгууллагыг дүгнэсэн дүнг танилцууллаа.