2022-12-07

Эх үүсвэр дээр ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа хийх гарын авлага

Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа 2019 үзэх/монгол хэлтэй/

Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа 2019 үзэх/англи хэлтэй/

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/Эх-үүсвэр-дээр-ахуйн-хог-хаягдлын-бүтцийн-судалгаа-хийх-гарын-авлага_MON.pdf” height=”850px” width=”650px” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/Эх-үүсвэр-дээр-ахуйн-хог-хаягдлын-бүтцийн-судалгаа-хийх-гарын-авлага_ENG.pdf” height=”850px” width=”650px” save=”1″]