2022-07-05

“Авто зам, талбай, тохижилт, ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц, гарц гаргах болон нөхөн сэргээх зөвшөөрөл олгох үүрэг бүхий ажлын хэсэг”-ийн ээлжит хурал өнөөдөр боллоо.

Хурлаар:сэтлэх сүвлэх 18, орц гарцны 15, нийт 33 асуудлыг хэлэлцэж, техникийн нөхцөл, зураг төслийн дагуу:авто зам сэтлэх 12, сүвлэх 1, орц гарцны гаргах 6 зөвшөөрлийг олгож, 4 хүсэлтийг газар дээр нь үзэж, 5 асуудлыг хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдахгүй гэсэн үндэслэлээр боломжгүй гэж тус тус шийдвэрлэв.