2022-07-05

Иргэдийн санал, санаачилгаар амьдрах орчныг нь сайжруулах цахим санал асуулгадаа идэвхитэй оролцоорой!

Орон нутгийн хөгжлийн санд иргэн та санал өгснөөр өөрийн амьдарч буй орчныг сайжруулах, оршин суугаа газар дээр чинь тулгарч буй асуудлаа шийдвэрлүүлэхэд ОНХС аппликейшн болон E-mongolia аппликейшн ашиглаарай.