2022-07-05

Авто зам сэтлэх, сүвлэх хүсэлт гаргах иргэн, аж ахуйн нэгжийн анхааралд

 1. Хүсэлт гаргасан албан бичиг, өргөдөл
 2. Хүсэлт гаргагч иргэн, аж ахуйн нэгж нь НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР-т хандсан албан бичиг, өргөдлийг Нийтийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулж өгнө.
 3. Батлагдсан ажлын зураг төсөл, техникийн нөхцөл
  1. Хийгдэх ажлын зураг төсөл батлагдсан байх, холбогдох инженерийн хангамжийн болон төлөвлөлтийн байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх. (УБЗАА, НЗХГ, ХБХГ, УБЦТС, УБДС, УСУГ, ГУББГ, ЗХУТ, ОСНААУГ) хуучин шугамын гэмтэл саатлыг засварлах ажилд хамаарахгүй.
 4. Хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, график
 5. Тухайн зам сэтэлж хийгдэх ажлын төлөвлөлт, хугацаа, хүн хүч, машин техникийн хүчин чадлаас хамаарсан хугацааны график
 6. Байршлын мэдээлэл, Google Map, фото зураг,
 7. Товч танилцуулга ppt файл
 8. Хуудасны тоо 10-с ихгүй.

Орц гарц гаргах хүсэлт гаргах иргэн, аж ахуйн нэгжийн анхааралд:

 1. Хүсэлт гаргасан албан бичиг, өргөдөл
 2. Хүсэлт гаргагч иргэн, аж ахуйн нэгж нь НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР-т хандсан албан бичиг, өргөдлийг Нийтийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулж өгнө.
 3. Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө
  1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор баталсан байх. Иргэний ахуйн зориулалттай хашаа руу гаргах орц гарцанд хамаарахгүй.
 4. Байршлын мэдээлэл, Google Map, фото зураг,
 5. Товч танилцуулга ppt файл
  1. Хуудасны тоо 10-с ихгүй.

Ажлын хэсгийн хурал долоо хоног бүрийн Мягмар гаригт 09 цагт Хангарди ордны 5 давхрын хурлын зааланд болно.

Асууж лавлах зүйл гарвал УБЗАА-ны 602 тоот, 315429