2023-11-29

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зардал

Огноо :2022-07-06
1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь  УБЗАА/202206029-ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зардал  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:

  • УБЗАА/202206029  –  ” Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зардал ”  
    • Хотын хөгжлийг дэмжих зөвлөхүүдийн холбоо
    • Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо
    • Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон Хосолмол үнэлгээний хялбаршуулсан буюу бага үнийн арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:           Бүлэг 1 – Урилга
          Бүлэг 2 – Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 – Техникийн санал – жишиг маягт
          Бүлэг 4 – Санхүүгийн санал – жишиг маягт
          Бүлэг 5 – Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 – Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа
 5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2022 оны 07 -р сарын 20 -ны өдрийн 09 цаг 00 минут , цагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2022 оны 07 -р сарын 20 -ны өдрийн 09 цаг 30 минут цагт  саналыг нээнэ.
Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо