2023-01-31

Улаанбаатар хотод КОЙКА төслөөс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл явц, хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх цаашид хамтарч ажиллах санал хүргүүлэх уулзалтыг өнөөдөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга М.Баяраа КОЙКА төслийн Суурин төлөөлөгчийн орлогч И Кан Сан – тай хийв.

КОЙКА төслөөс хөгжлийн хамтын ажиллагааны буцалтгүй тусламжаар зам тээвэр, байгаль орчин, захиргаа, хамтын ажиллагаа гэсэн 4 чиглэлд Улаанбаатар хоттой хамтран ажиллаж байна.КОЙКА төслөөс шинээр хэрэгжих ” Сургуулийн орчин” /school zone/ , ШУТИС-Д байгуулсан Хот төлөвлөлтийн танхим нь хот төлөвлөлтийн мэргэжилтэнг бэлтгэх, чадавхжуулах зорилго чиглэл бүхий урт хугацаанд хэрэгжих төслүүдийн КОЙКА төслийн Суурин төлөөлөгчийн орлогч И Кан Сан танилцууллаа. Мөн тэрээр Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар гаргасан санал, санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллахаа илэрхийлэв.

КОЙКА төслөөс хөгжлийн хамтын ажиллагааны буцалтгүй тусламжаар зам тээвэр, байгаль орчин, захиргаа, хамтын ажиллагаа гэсэн 4 чиглэлд Улаанбаатар хоттой хамтран ажиллаж байна.КОЙКА төслөөс шинээр хэрэгжих ” Сургуулийн орчин” /school zone/ , ШУТИС-Д байгуулсан Хот төлөвлөлтийн танхим нь хот төлөвлөлтийн мэргэжилтэнг бэлтгэх, чадавхжуулах зорилго чиглэл бүхий урт хугацаанд хэрэгжих төслүүдийн КОЙКА төслийн Суурин төлөөлөгчийн орлогч И Кан Сан танилцууллаа. Мөн тэрээр Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар гаргасан санал, санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллахаа илэрхийлэв.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга М.Баяраа КОЙКА төсөлтэй Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөлтөд тусгагдсан “Ухаалаг хот” хөтөлбөрийн хүрээнд цахим хот төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллах саналтай байгаагаа илэрхийлээд дараах 3 ажлыг эхний ээлжид шийдвэрлэхэд дэмжлэг хүсэв. Үүнд:

● Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвүүдийн программ хангамж, тоног төхөөрөмжүүдийн техник технологийн шинэчлэхэд

● Нийтийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж ялангуяа цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийг чанарын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр шинэчлэх

● Хот нийтийн аж ахуйн хог тээвэрлэлт, үйлчилгээний газар г.м байгууллагын ажилтнуудыг сургах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах Суурин төлөөлөгчийн газрын дарга И Кан Сан хэлэхдээ саналыг хүлээн авч хэрэгжүүлэх боломжтой байгаагаа илэрхийлэв.Улаанбаатар хотод КОЙКА төслөөс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл явц, хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх цаашид хамтарч ажиллах санал хүргүүлэх уулзалтыг өнөөдөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга М.Баяраа КОЙКА төслийн Суурин төлөөлөгчийн орлогч И Кан Сан – тай хийв. КОЙКА төслөөс хөгжлийн хамтын ажиллагааны буцалтгүй тусламжаар зам тээвэр, байгаль орчин, захиргаа, хамтын ажиллагаа гэсэн 4 чиглэлд Улаанбаатар хоттой хамтран ажиллаж байна.КОЙКА төслөөс шинээр хэрэгжих ” Сургуулийн орчин” /school zone/ , ШУТИС-Д байгуулсан Хот төлөвлөлтийн танхим нь хот төлөвлөлтийн мэргэжилтэн бэлтгэх, чадавхжуулах зорилго чиглэл бүхий урт хугацаанд хэрэгжих төслүүдийн КОЙКА төслийн Суурин төлөөлөгчийн орлогч И Кан Сан танилцууллаа. Мөн тэрээр Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар гаргасан санал, санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллахаа илэрхийлэв.Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга М.Баяраа КОЙКА төсөлтэй Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөлтөд тусгагдсан “Ухаалаг хот” хөтөлбөрийн хүрээнд цахим хот төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллах саналтай байгаагаа илэрхийлээд дараах 3 ажлыг эхний ээлжид шийдвэрлэхэд дэмжлэг хүсэв. Үүнд:

● Шуурхай удирдлагын төв, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвүүдийн программ хангамж, тоног төхөөрөмжүүдийн техник технологийн шинэчлэхэд

● Нийтийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж ялангуяа цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийг чанарын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр шинэчлэх

● Хот нийтийн аж ахуйн хог тээвэрлэлт, үйлчилгээний газар г.м байгууллагын ажилтнуудыг сургах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах Суурин төлөөлөгчийн газрын дарга И Кан Сан хэлэхдээ саналыг хүлээн авч хэрэгжүүлэх боломжтой байгаагаа илэрхийлэв.