2023-01-31

ЕРДӨӨ 90 МИНУТ ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД НИЙСЛЭЛИЙН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН 2186 АЛБАН ХААГЧ ОРОЛЦЛОО.

Өнөөдөр нийслэл хотоос зохион байгуулж буй их цэвэрлэгээний ажилд тохижилт үйлчилгээний байгууллагын 1389 ажилтан, 190 машин техник ажиллаж байна.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд , харьяа газар, ОНӨААТҮГ зэрэг нийт 72 байгууллагын 2186 ажилтан, албан хаагч нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн цас мөсийг арилган ажиллалаа.