2023-03-31

УРИЛГА

Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө болох  “Нийтийн бие засах газар” (Сити тойлет), “Нийтийн тээврийн автобусны эцсийн болон дундын зогсоолууд”-ын хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангуулах, орчны тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах, иргэдэд нийтийн бие засах газрын үйлчилгээг 24 цагаар үнэ төлбөргүй үзүүлж, ашиглалт үйлчилгээг тогтмолжуулах зорилтын хүрээнд төр, хувийн хэвшлэлийн түншлэлийг бэхжүүлэх замаар хэрэгжүүлэх дараах төсөлд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж /төсөл ирүүлэх/ байна.

Үйлчилгээ эрхлэгч нь тухайн байгууламжуудын хийц бүтээцэд өөрчлөлт оруулахгүйгээр, үндсэн зориулалтаар нь ашиглах ба байгууламжийн онцлогоос хамааруулж худалдаа үйлчилгээ эрхлэх, реклам зар сурталчилгаа байршуулах зэргээр орлого олж, тухайн орлогоосоо байгууламжуудын хэвийн найдвартай, байнгын ашиглалт үйлчилгээг хариуцах нөхцөлтэй.

Д/д Төслийн нэр, байршил. Байршил, тоо ширхэг Тавигдах ерөнхий шаардлага Тайлбар
Ашиглалт үйлчилгээг хариуцах хүрээнд Үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд
1 Сити тойлетын  ашиглалт, үйл ажиллагааг хариуцах төсөл. Хавсралт 1:

Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Сити тойлет”-ын ашиглалт, үйл ажиллагааг хариуцах төсөл.

 Багц-1.

Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сити тойлет 5 байршил

Багц-2.

Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сити тойлет 5 байршил

Хавсралт 2:

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны нэр дээрх нийтийн эзэмшлийн газарт үйлчилгээтэй нийтийн бие засах газар шинээр барьж, ашиглалтыг хариуцах төсөл:

Багц-3.

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр нийтийн бие засах газар байгуулах ажил. /2 байршил/

-Хуучин байгууламжуудын гаднах, дотоод өнгө үзэмжийг сайжруулах, засварлах, цэвэрлэгээг бүрэн хариуцах.

-Үйлчилгээг 24 цагаар үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

-Шинээр баригдах байршлуудад жишиг зураг төсвийн дагуу зөөж тээвэрлэх боломжтой байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулах, ашиглалтыг хариуцах,

-Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байсан туршлагатай байх,

-Хүн хүч, эдийн засгийн суурь чадавхитай байх.

Оролцох багцийн  байршлуудыг бүгдийг хариуцах бөгөөд үе шаттайгаар хэсэгчлэн засвар, үйлчилгээ хийж ашиглалтад оруулна.
2

3

Нийтийн тээврийн автобусны эцсийн болон дундын зогсоолуудын ашиглалт үйл ажиллагааг хариуцах төсөл.

Нийтийн тээврийн автобусны эцсийн болон дундын зогсоолуудын ашиглалт үйл ажиллагааг хариуцах төсөл.

Хавсралт 3:

Автобусны эцсийн буудлын  худладаа үйлчилгээтэй барилга, байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээг хариуцах төсөл

Багц-1.

Хан-уул, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүдэд байрлалтай Автобусны эцсийн зогсоолын 150м2-250м2-тай барилга байгууламжтай 1-2 давхар  Эцсийн 6 зогсоол /хуучин/.

 -Барилга байгууламжуудын гадна, дотоод өнгө үзэмж сайжруулах, гадна талбай цэвэрлэгээ үйлчилгээг бүрэн хариуцах. Нийтийн тээврийн  жолооч нарт хөнгөлөлтэй үнээр үйлчлэх сан техникийн болон цахилгааны засвар үйлчилгээг бүрэн хариуцах. -Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байсан туршлагатай байх,

-Хүн хүч, эдийн засгийн суурь чадавхитай байх.

Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргүүдэд Эцсийн 6 зогсоол
Багц-2.

Сүхбаатар дүүрэг,

Бэлхийн хуучин эцэс, Тоосгоны үйлдвэрийн эцсийн 2ш хүлээлгийн дулаан зогсоол

/2022 онд ашиглалтад орсон/

-Шинэ дулаан зогсоолын байгууламжийн гадна, дотоод, өнгө үзэмж зорчигчийн хүлээлгийн талбайн цэвэрлэгээ

-ашиглалтын зардлаа хариуцах.

– Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байсан туршлагатай байх,

-Хүн хүч, эдийн засгийн суурь чадавхитай байх.

2ш дулаан зогсоолыг хариуцаж болох
Хавсралт 4:

Автобусны дундын зогсоолуудын засвар үйлчилгээ, ашиглалтыг хариуцах төсөл

Багц-1.

Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт

байрлах автобусны дундын зогсоол /77 зогсоол/

Багц-2.

Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт

байрлах автобусны дундын зогсоол /59 зогсоол/

Багц-3.

Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт

байрлах автобусны дундын зогсоол

Төмөр, мод, шил зэрэг янз бүрийн хийц бүтээцтэй автобусны буудлын сүүдрэвчүүдийг засварлаж өнгө үзэмжийг сэргээх, шинэчлэх, мэдээллийн байгууламж, сандал, хогийн сав нэмэлтээр тавьж тохижуулах, ашигалтыг хариуцах -Хүн хүч, эдийн засгийн суурь чадавхитай байх.

-Реклам, сурталчилгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол давуу тал болно.

Реклам, сурталчилгаа, мэдээлэл байрлуулж түүнээс ашиг олж үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх

 Хавсралт 1

Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Сити тойлет”-ын  ашиглалт, үйл ажиллагааг хариуцах төсөл.

Багц 1: Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сити тойлет

Байршил Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон байдал талбайн хэмжээ, өргөтгөх боломжтой эсэх Зураг
1 Баянгол дүүрэг 16-р хороо Баруун дөрвөн замын автобусны буудал замын хойд талд Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон, 42 мкв

өргөтгөж болно.

2 Баянгол дүүрэг 1-р хороо Вокзалын хойд талын автобусны буудал Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон, халуун усгүй 42 мкв, өргөтгөж болно.
3 Баянгол дүүрэг 13-р хороо Өргөө кино театрын хойд талд Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон, халуун усгүй 42 мкв, өргөтгөж болно.
4 Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо Ботаникийн автобусны эцсийн буудалд Цэвэр, усанд холбогдсон, бохир соруулдаг,  халаалт цахилгаанаар. /бойлертай/. 42 мкв, өргөтгөж болно.
5 Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Зайсангийн автобусны эцсийн буудал Бохирт холбогдосон цэвэр, дулаан холбогдоогүй 26 мкв, өргөтгөж болно.

Багц 2: Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сити тойлет

Байршил Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон байдал талбайн хэмжээ тайлбар
1 Сонгинохайрхан дүүргийн 13-р хороо СХД-ийн нэгдсэн эмнэлэгийн зүүн урд талд Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон, халуун усгүй 42 мкв
2 Сонгинохайрхан дүүргийн 5-р хороо Саппоро автобусны буудлын хойд талд Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон, халуун усгүй 42 мкв, өргөтгөж болно.
3 Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 7-н буудалд Цэвэр, усанд холбогдсон, бохир соруулдаг,  халаалт цахилгаанаар. /бойлертай/. 42 мкв, өргөтгөж болно.
4 Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Бөмбөгөр худладааны төвийн дэргэд Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон,     халуун усгүй 42 мкв, өргөтгөж болно.
5 Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо хайлаастын эцсийн буудалд Цэвэр бохирт холбогдсон халаалт цахилгаан 42 мкв, өргөтгөж болно.

 Хавсралт 2

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны нэр дээрх нийтийн эзэмшлийн газарт үйлчилгээтэй нийтийн бие засах газар шинээр барьж, ашиглалтыг хариуцах төсөл

Багц-3:  Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр нийтийн бие засах газар байгуулах байршил

Байршил газрын хэмжээ /мкв/ тайлбар Зураг
1 Баянгол дүүрэг 20-р хороо Таван шарын автобусны буудал

/Замын урд талд/

36 Байгууламжийг зөөврийн зориулалтаар хийх шаардлагатай.
2 Баянгол дүүрэг 7-р хороо 3, 4-р хороолын эцсийн автобусны буудал /замын урд талд/ 36 Байгууламжийг зөөврийн зориулалтаар хийх шаардлагатай.

Хавсралт 3

Автобусны эцсийн буудлын  худалдаа үйлчилгээтэй барилга, байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээг хариуцах төсөл

Багц 1. Хан-Уул, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүдэд байрлалтай Автобусны эцсийн зогсоолын 106м2-212м2-тай барилга байгууламжтай 1-2 давхар  Эцсийн 6 зогсоол /хуучин/.

Байршил Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон байдал Талбай хэмжээ, ашиглалтын зориулалт Байгууламжийн зураг
1 Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо, Улиастайн автобусны эцсийн зогсоол -Төвийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй бохирын худагтай

-Халаалт цахилгаан

Нийт 106м2 талбай

-Цайны газар 60м2

-Нийтийн бие засах газар 16м2

-Үйлчилгээний зориулалттай 30м2 өрөө

2 Чингэлтэй дүүрэг,  12 дугаар хороо, Дэнжийн 1000

автобусны эцсийн зогсоол

-Төвийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй бохирын худагтай

-Халаалт цахилгаан

Нийт 106м2 талбай

-Цайны газар 60м2

-Нийтийн бие засах газар 16м2

-Үйлчилгээний зориулалттай 30м2 өрөө

&
3 Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо, Их нарангийн автобусны эцсийн зогсоол -Төвийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй бохирын худагтай

-Халаалт цахилгаан

Нийт 176м2 талбай

-Цайны газар 60м2

-Нийтийн бие засах газар 16м2

-Үйлчилгээний зориулалттай 30м2 өрөө

-Зоорины давхар 70м2

4 Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 дүгээр хороо, Баянхошууны автобусны эцсийн зогсоол Төвийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй бохирын худагтай

-Халаалт цахилгаан

Нийт 106м2 талбай

-Цайны газар 60м2

-Нийтийн бие засах газар 16м2

-Үйлчилгээний зориулалттай 30м2 өрөө

5 Баянзүрх дүүрэг, Шар хадны автобусны эцсийн зогсоол. Төвийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй бохирын худагтай

-Халаалт цахилгаан

2 давхар

Нийт 2012м2 талбай

-Цайны газар 60м2

-Нийтийн бие засах газар 16м2

-Үйлчилгээний зориулалттай 30м2 өрөө

6 Хан-уул дүүргийн 16 дугаар хороонд байрлах Нисэх чиглэлийн автобусны эцсийн зогсоол. Төвийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй бохирын худагтай

-Халаалт цахилгаан

Нийт 106м2 талбай

-Цайны газар 60м2

-Нийтийн бие засах газар 16м2

-Үйлчилгээний зориулалттай 30м2 өрөө

Багц 2. Сүхбаатар дүүрэг, Бэлхийн хуучин эцэс, Тоосогны үйлдвэрийн эцсийн 2ш хүлээлгийн дулаан зогсоол

/2022 онд ашиглалтад орсон/

 

Байршил

Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон байдал Талбай хэмжээ, ашиглалтын зориулалт  

Байгууламжийн зураг

1 Сүхбаатар дүүрэг, 18 дугаар хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн автобусны эцсийн зогсоол -Төвийн шугамд холбогдоогүй

-Халаалтыг цахилгаанаар шийдсэн.

-Автобус хүлээлгийн дулаан зогсоол

-Хүнсний мухлаг, coffe shop ажиллуулах боломжтой

-Нийт талбайн хэмжээ 23м2

      
2 Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн автобусны эцсийн зогсоол -Төвийн шугамд холбогдоогүй

-Халаалтыг цахилгаанаар шийдсэн.

-Автобус хүлээлгийн дулаан зогсоол

-Хүнсний мухлаг, coffe shop ажиллуулах боломжтой

-Нийт талбайн хэмжээ 23м2

      

 Хавсралт 4

Автобусны дундын зогсоолуудын засвар үйлчилгээ, ашиглалтыг хариуцах төсөл

Багц 1: Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах автобусны дундын зогсоол

Зогсоолын нэр Дүүрэг Байршил /хойд, урд, баруун, зүүн/ дунд/эцэс Харьялагдах гудамж, зам
1 Дэвшил компани Баянгол Зүүн дунд Сонсоглон
2 Бичлийн аркны буудал Баянгол Хойд дунд хасбаатарын гудамж
3 Хермес худалдааны төв Баянгол Зүүн дунд Нарны зам
4 Одонт 44 Сонгинохайрхан Зүүн дунд Зүүн салаа
5 Хилчин хотхон Сонгинохайрхан баруун дунд
6 Хилчин хотхон Сонгинохайрхан Зүүн дунд
7 Баруун салааны 2-р буудал Сонгинохайрхан Баруун дунд баруун салаа
8 Баруун салааны 2-р буудал Сонгинохайрхан Зүүн дунд баруун салаа
9 Цэргийн хотхон Сонгинохайрхан Хойд Дунд Орбит
10 Цэргийн хотхон Сонгинохайрхан Урд дунд Орбит
11 Тахилт жаргалант Сонгинохайрхан Урд дунд тахилт
12 Тахилтын эцэс Сонгинохайрхан Баруун эцэс Тахилт гудамж
13 19-р сургууль Сонгинохайрхан Урд дунд ЭТӨЧ
14 Сүү хувьцаат компани Сонгинохайрхан Зүүн дунд
15 Сонгино хайрхан дүүрэг Сонгинохайрхан Зүүн дунд
16 Сонгино хайрхан дүүрэг Сонгинохайрхан Баруун дунд
17 Давхар дэлгүүр Сонгинохайрхан Баруун дунд
18 Толгойтын эцэс Сонгинохайрхан Урд эцэс
19 ТОЛГОЙТЫН ЭЦЭС Сонгинохайрхан Хойд дунд
20 42-р сургууль Сонгинохайрхан Баруун дунд
21 Өндөр настан Сонгинохайрхан Баруун дунд
22 Шинэ давхар Сонгинохайрхан Зүүн дунд
23 Цэргийн анги Сонгинохайрхан Урд дунд
24 Цэргийн анги Сонгинохайрхан Хойд дунд
25 7-р хороо Сонгинохайрхан Зүүн дунд
26 7-р хороо Сонгинохайрхан Баруун дунд
27 Зүүн салаа хуучин эцэс Сонгинохайрхан Зүүн дунд зүүн салаа
28 БАЯНХОШУУ Сонгинохайрхан Баруун эцэс
29 Улаан дэлгүүр Сонгинохайрхан Зүүн дунд зүүн салаа
30 Улаан дэлгүүр Сонгинохайрхан Баруун дунд зүүн салаа
31 Улаан худаг Сонгинохайрхан Зүүн дунд Зүүн салаа
32 Улаан худаг Сонгинохайрхан Баруун дунд зүүн салаа
33 Одонт 30 Сонгинохайрхан Зүүн дунд зүүн салаа
34 Одонт 30 Сонгинохайрхан Баруун дунд зүүн салаа
35 Одонт 44 Сонгинохайрхан Баруун дунд зүүн салаа
36 Баруун салааны 1-р буудал Сонгинохайрхан Хойд дунд Баруун салаа
37 Баруун салааны 1-р буудал Сонгинохайрхан Урд дунд баруун  салаа
38 Баруун салааны 4-р Сонгинохайрхан Зүүн дунд Баруун салаа
39 Баруун салааны 4-р буудал Сонгинохайрхан Баруун дунд баруун салаа
40 Баруун салааны 5-р буудал Сонгинохайрхан Зүүн дунд баруун салаа
41 Баруун салааны 5-р буудал Сонгинохайрхан Баруун дунд баруун салаа
42 Улаан чулуут завсар Сонгинохайрхан Зүүн дунд Их нарангийн зам
43 Тахилт 5 Сонгинохайрхан Зүүн дунд тахилт
44 Тахилт 5 Сонгинохайрхан Баруун дунд тахилт
45 Тахилт 4 Сонгинохайрхан Зүүн дунд тахилт
46 Тахилт 4 Сонгинохайрхан Баруун дунд тахилт
47 Тахилт 3 Сонгинохайрхан Зүүн дунд тахилт
48 Тахилт 3 Сонгинохайрхан Баруун дунд тахилт
49 Тахилт 2 Сонгинохайрхан Зүүн дунд тахилт
50 Тахилт 2 Сонгинохайрхан Баруун дунд тахилт
51 Тахилт 1 Сонгинохайрхан Зүүн дунд тахилт
52 Тахилт 1 Сонгинохайрхан Баруун дунд тахилт
53 Тахилт давхар Сонгинохайрхан Зүүн дунд тахилт
54 Тахилт давхар Сонгинохайрхан Баруун дунд тахилт
55 Тахилт зам анги Сонгинохайрхан Зүүн дунд тахилт
56 Тахилт зам анги Сонгинохайрхан Баруун дунд тахилт
57 Тахилт задгай Сонгинохайрхан Хойд дунд тахилт
58 Тахилт задгай Сонгинохайрхан Урд дунд тахилт
59 Ногоон хашаа Сонгинохайрхан Хойд дунд тахилт
60 Ногоон хашаа Сонгинохайрхан Урд дунд тахилт
61 Тахилт худаг Сонгинохайрхан Хойд дунд тахилт
62 Тахилт худаг Сонгинохайрхан Урд дунд тахилт
63 Тахилт жаргалант Сонгинохайрхан Хойд дунд тахилт
64 СХД 22-р хороо Сонгинохайрхан Урд дунд тахилт
65 СХД 22-р хороо Сонгинохайрхан Урд дунд тахилт
66 Тойрог Сонгинохайрхан Хойд дунд тахилт
67 Тойрог Сонгинохайрхан Урд Дунд Тахилт
68 Номгон Сонгинохайрхан Хойд Дунд Тахилт
69 Номгон Сонгинохайрхан Урд дунд тахилт
70 Тойрог Сонгинохайрхан Зүүн дунд
71 Бүрд хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан Урд дунд Эмээлт
72 Баруун салааны 6-р буудал Сонгинохайрхан Баруун дунд баруун салаа
73 Баруун салааны 6-р буудал Сонгинохайрхан Зүүн дунд баруун салаа
74 Баруун салааны 3-р буудал Сонгинохайрхан Баруун дунд баруун салаа
75 Баруун салааны 3-р буудал Сонгинохайрхан Зүүн дунд Баруун салаа
76 Баруун салааны завсар Сонгинохайрхан Зүүн дунд баруун салаа
77 Баруун салааны завсар Сонгинохайрхан Баруун дунд баруун салаа
Багц 2: Сүрбаатар, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах автобусны дундын зогсоол
1 Дреам дэлгүүр Сүхбаатар Хойд дунд Дамбадаржаагийн гудамж
2 Бэлхийн хуучин эцэс Сүхбаатар Хойд дунд Дамбадаржаагийн гудамж
3 БЭЛХИЙН ХУУЧИН ЭЦЭС Сүхбаатар Урд Дунд Дамбадаржаагийн гудамж
4 Миний зах Сүхбаатар Урд Дунд Дамбадаржаагийн гудамж
5 Миний зах Сүхбаатар Хойд Дунд Дамбадаржаагийн гудамж
6 Хандгайт Сүхбаатар Баруун дунд Лагерийн зам
7 Их тамир амралт Сүхбаатар Хойд эцэс
8 ШАРГА МОРЬТЫН ЭЦЭС-зуслан Сүхбаатар Урд эцэс Шарга морьт
9 Тоосгоны Үйлдвэр Эцэс Сүхбаатар Хойд эцэс
10 Сэлбэ 1 Сүхбаатар Урд дунд
11 Туул тосгон Хан-Уул Урд дунд Шувуун фабрик
12 Шинэ суурьшил Хан-Уул Урд дунд
13 Шинэ суурьшил Хан-Уул Хойд дунд
14 Монос Хан-Уул Зүүн дунд
15 Мод үржүүлэг 1 Хан-Уул Зүүн дунд
16 Мод үржүүлэг 1 Хан-Уул Баруун дунд
17 Био комбинат Хан-Уул Урд дунд био комбинат
18 БИО КОМБИНАТ Хан-Уул Хойд дунд био комбинат
19 Морингийн даваа Хан-Уул Урд дунд Морингийн даваа
20 Морингийн даваа Хан-Уул Хойд дунд Морингийн даваа
21 7-р сургууль Хан-Уул Зүүн дунд Буянт-Ухаа
22 7-р сургууль Хан-Уул Баруун дунд Буянт-Ухаа
23 Орон сууц Хан-Уул Зүүн дунд Буянт-ухаа
24 Орон сууц Хан-Уул Баруун дунд Буянт-Ухаа
25 Яармаг хуучин эцэс Хан-Уул Зүүн дунд яармаг
26 Барилга угсралт компани Хан-Уул Баруун Дунд Ажилчны гудамж
27 Өлзийтийн 2-р буудал Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
28 Өлзийтийн 1-р буудал Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
29 Өлзийт 4 Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
30 Өлзийтийн 3-р буудал Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
31 4-р Хэсэг Хан-Уул Хойд дунд Шувуун фабрик
32 4-р Хэсэг Хан-Уул Урд дунд Шувуун фабрик
33 Хабитат хороолол Хан-Уул Урд дунд
34 Хабитат хороолол Хан-Уул Хойд дунд
35 Цээл Хан-Уул Хойд дунд
36 Цээл Хан-Уул Урд дунд
37 Шинэ мах комбинат Хан-Уул Хойд дунд
38 Шинэ мах комбинат Хан-Уул Урд дунд
39 7-р хэсэг Хан-Уул Хойд дунд
40 7-р хэсэг Хан-Уул Урд дунд
41 Дэвшлийн талбай Хан-Уул Зүүн дунд
42 Өлзийт 5 Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
43 Өлзийт 6 Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
44 Өлзийт 7 Хан-Уул Хойд дунд Өлзийтийн зам
45 Өлзийт 7 Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
46 Өлзийт 8 Хан-Уул Хойд дунд Өлзийтийн зам
47 Өлзийт 8 Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
48 Өлзийт 9 Хан-Уул Урд дунд Өлзийтийн зам
49 Туул тосгон Хан-Уул Хойд дунд Шувуун фабрик
50 Мишээл экспо Хан-Уул Баруун эцэс
51 ЯАРМАГИЙН ЭЦЭС Хан-Уул Зүүн эцэс Яармаг
52 Туул тосгон шинэ эцэс Хан-Уул Хойд эцэс Шувуун фабрик
53 Хан Хиллс Хан-Уул Хойд эцэс
54 Хан Хиллс Хан-Уул Урд Дунд
55 Ривер гарден 1 Хан-Уул Урд Дунд
56 Усны аж ахуй Хан-Уул Хойд дунд Шувуун фабрик
57 Усны аж ахуй Хан-Уул Урд дунд Шувуун фабрик
58 Олимп хотхон Хан-Уул Хойд Дунд Ажилчны гудамж
59 Олимп хотхон Хан-Уул Урд Дунд Ажилчны гудамж
  Багц 3: Чингэлтэй , Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах автобусны дундын зогсоол
1 Хайлааст завсар 1 Чингэлтэй Урд дунд Хайлаастын гудамж
2 Зурагт шинэ эцэс Чингэлтэй Зүүн Эцэс Хувьсгалын зам
3 Зурагт хуучин эцэс Чингэлтэй баруун дунд Хувьсгалчдын гудамж
4 МҮИС Чингэлтэй зүүн дунд Хувьсгалын зам
5 Тоглоомтой дэлгүүр Чингэлтэй Зүүн дунд Дэнжийн мянгын зам
6 Чиглэл ХХК Чингэлтэй Зүүн дунд Дэнжийн мянгын гудамж
7 Чингэлтэй 7-р гудамж Чингэлтэй Баруун дунд дэнжийн мянгын зам
8 49-р сургууль Чингэлтэй Баруун дунд Хайлаастын гудамж
9 Хайлааст завсар 2 Чингэлтэй Урд дунд Хайлаастын гудамж
10 Хайлааст хуучин эцэс Чингэлтэй Баруун дунд Хайлаастын гудамж
11 Хайлааст-Давхрын буудал Чингэлтэй Баруун дунд Хайлаастын гудамж
12 Зүрх уулын 1-р зогсоол Чингэлтэй Баруун дунд чингэлтэй зам
13 Дарь эх дунд буудал Баянзүрх Зүүн дунд Дарь-эхийн гудамж
14 Дарь эх дунд буудал Баянзүрх Баруун дунд Дарь-эхийн гудамж
15 Дарь эх хуучин эцэс Баянзүрх Баруун дунд Дарь-эхийн гудамж
16 Гадна тойруу 2 Баянзүрх Баруун дунд
17 Гадна тойруу 2 Баянзүрх Зүүн дунд
18 Дүнжингарав дэлгүүр Баянзүрх Баруун дунд

 Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага:

  • Үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн бие засах газар, автобусны эцсийн болон дундын буудлын, буулгаж газар дээр нь   шинээр байгууламж барих боломжтой бөгөөд газар нь нийслэлийн өмчлөлд байж газар ашиглалтын урт хугацааны гэрээ байгуулна.
  • Улс, нийслэлийн төсвөөс нийтийн бие засах газар, автобусны эцсийн болон дундын буудлуудын ашиглалтын зардлыг гаргахгүй байх.
  • Нийтийн бие засах газар нь байршлаасаа хамаарч 07:00-22:00 цагийн хооронд болон 24 цагаар иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилдэг байх
  • Нийтийн бие засах газар байхгүй хүн ихээр зорчдог газруудад үйлчилгээтэй нийтийн бие засах газар шинээр барьж газар ашиглалтын гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба Орчны бохирдол, Хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс. Хангарьд ордон 6 давхар 609 тоотод ирж уулзах болон 315333  дугаарын утсаар холбогдож болно.

Төсөл хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10 цаг хүртэл.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА