2023-06-01

УРИЛГА

Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө болох  “Нийтийн бие засах газар” (Сити тойлет), “Нийтийн тээврийн автобусны эцсийн болон дундын зогсоолууд”-ын хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангуулах, орчны тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах, иргэдэд нийтийн бие засах газрын үйлчилгээг 24 цагаар үнэ төлбөргүй үзүүлж, ашиглалт үйлчилгээг тогтмолжуулах зорилтын хүрээнд төр, хувийн хэвшлэлийн түншлэлийг бэхжүүлэх замаар хэрэгжүүлэх дараах төсөлд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж /төсөл ирүүлэх/ байна. Хамтран ажиллах төсөл, саналыг 2023 оны  03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр хүртэл 14 хоногийн хугацаанд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүлээн авна.

Үйлчилгээ эрхлэгч нь тухайн байгууламжуудын хийц бүтээцэд өөрчлөлт оруулахгүйгээр, үндсэн зориулалтаар нь ашиглах ба байгууламжийн онцлогоос хамааруулж худалдаа үйлчилгээ эрхлэх, реклам зар сурталчилгаа байршуулах зэргээр орлого олж, тухайн орлогоосоо байгууламжуудын хэвийн найдвартай, байнгын ашиглалт үйлчилгээг хариуцах нөхцөлтэй.

Д/д

Төслийн нэр,

Байршил, тоо ширхэг

Тавигдах ерөнхий шаардлага

Тайлбар

Ашиглалт үйлчилгээг хариуцах хүрээнд

Үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд

 

 

 

 

 

 

1

Сити тойлетын    ашиглалт, үйл ажиллагааг хариуцах төсөл.

Хавсралт 1:

Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сити тойлетын ашиглалт, үйлчилгээ хариуцах төсөл: 5 байршил.

Хавсралт 2:

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны нэр лээрх нийтийн эзэмшлийн талбайд худладаа, үйлчилгээтй нийтийн бие засах газар шинээр барьж, ашиглалт үйлчилгээг хариуцах төсөл

 

 

 

-Хуучин байгууламжуудын гаднах, дотоод өнгө үзэмжийг сайжруулах, засварлах, цэвэрлэгээг бүрэн хариуцах.

-Үйлчилгээг 24 цагаар үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

-Шинээр баригдах байршлуудад жишиг зураг төсвийн дагуу зөөж тээвэрлэх боломжтой байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулах, ашиглалтыг хариуцах,

 

-Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байсан туршлагатай байх,

-Хүн хүч, эдийн засгийн суурь чадавхитай байх.

 

 

Хэдэн ч байршлын Сити тойлетын үйл ажилагааг хариуцаж ажиллах санал ирүүлж болно.

Давхар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж олсон ашиг орлогоор нийтийн бие засах газрын ашиглалт үйлчилгээ хариуцах

 

Автобусны эцсийн болон дундын буудалд дээрх байгууламжийн ашиглалт үйлчилгээ хариуцах төсөл

Хавсралт 3: .

Сүхбаатар дүүрэг,

Бэлхийн хуучин эцэс, Тоосгоны үйлдвэрийн эцсийн 2ш хүлээлгийн дулаан зогсоол

/2022 онд ашиглалтад орсон/

 

-Шинэ дулаан зогсоолын байгууламжийн гадна, дотоод, өнгө үзэмж зорчигчийн хүлээлгийн талбайн цэвэрлэгээ

-ашиглалтын зардлаа хариуцах. 

– Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байсан туршлагатай байх,

-Хүн хүч, эдийн засгийн суурь чадавхитай байх.

 

Давхар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж олсон ашиг орлогоор нийтийн бие засах газрын ашиглалт үйлчилгээ хариуцах

2ш дулаан зогсоолыг хариуцаж болох

Хавсралт 4:

Сүхбаатар, Хан-уул дүүргийн нутаг дэвсгэр дахь Автобусны дундын зогсоолуудын засвар үйлчилгээ, ашиглалтыг хариуцах төсөл

/59 зогсоол/

Төмөр, мод, шил зэрэг янз бүрийн хийц бүтээцтэй автобусны буудлын сүүдрэвчүүдийг засварлаж өнгө үзэмжийг сэргээх, шинэчлэх, мэдээллийн байгууламж, сандал, хогийн сав нэмэлтээр тавьж тохижуулах, ашиглалтыг хариуцах

-Хүн хүч, эдийн засгийн суурь чадавхитай байх.

-Реклам, сурталчилгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол давуу тал болно.

Реклам, сурталчилгаа, мэдээлэл байрлуулж түүнээс ашиг олж үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх

Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Сити тойлет”-ын  ашиглалт, үйл ажиллагааг хариуцах төсөл.

Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сити тойлет

Байршил

Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон байдал

талбайн хэмжээ

тайлбар

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 13-р хороо СХД-ийн нэгдсэн эмнэлэгийн зүүн урд талд

Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон, халуун усгүй

42 мкв

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 5-р хороо Саппоро автобусны буудлын хойд талд

Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон, халуун усгүй

42 мкв, өргөтгөж болно.

3

Чингэлтэй дүүрэг 18-р хороо 7-н буудалд

Цэвэр, усанд холбогдсон, бохир соруулдаг,  халаалт цахилгаанаар. /бойлертай/.

42 мкв, өргөтгөж болно.

4

Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Бөмбөгөр худладааны төвийн дэргэд

Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир төвийн шугаманд холбогдсон,     халуун усгүй

42 мкв, өргөтгөж болно.

5

Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо хайлаастын эцсийн буудалд

Цэвэр бохирт холбогдсон халаалт цахилгаан

42 мкв, өргөтгөж болно.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны нэр дээрх нийтийн эзэмшлийн газарт үйлчилгээтэй нийтийн бие засах газар шинээр барьж, ашиглалтыг хариуцах төсөл

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр нийтийн бие засах газар байгуулах байршил

Байршил

газрын хэмжээ /мкв/

тайлбар

Зураг

1

Баянгол дүүрэг 20-р хороо Таван шарын автобусны буудал

/Замын урд талд/

36

Байгууламжийг зөөврийн зориулалтаар хийх шаардлагатай.

2

Баянгол дүүрэг 7-р хороо 3, 4-р хороолын эцсийн автобусны буудал /замын урд талд/

36

Байгууламжийг зөөврийн зориулалтаар хийх шаардлагатай.

3

Баянгол дүүрэг 20-р хороо ТЭЦ-4 автобусны эцсийн буудал

222

Байгууламжийг зөөврийн зориулалтаар хийх шаардлагатай.

Автобусны эцсийн болон дундын буудлын байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээг хариуцах төсөл.

Сүхбаатар дүүрэг, Бэлхийн хуучин эцэс, Тоосгоны үйлдвэрийн эцсийн 2ш хүлээлгийн дулаан зогсоол

/2022 онд ашиглалтад орсон/

 

Байршил

Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон байдал

Талбай хэмжээ, ашиглалтын зориулалт

 

Байгууламжийн зураг

1

Сүхбаатар дүүрэг, 18 дугаар хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн автобусны эцсийн зогсоол

 

-Төвийн шугамд холбогдоогүй

-Халаалтыг цахилгаанаар шийдсэн.

-Автобус хүлээлгийн дулаан зогсоол

-Хүнсний мухлаг, coffe shop ажиллуулах боломжтой

-Нийт талбайн хэмжээ 23м2

2

Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн автобусны эцсийн зогсоол

 

-Төвийн шугамд холбогдоогүй

-Халаалтыг цахилгаанаар шийдсэн.

-Автобус хүлээлгийн дулаан зогсоол

-Хүнсний мухлаг, coffe shop ажиллуулах боломжтой

-Нийт талбайн хэмжээ 23м2

 

Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах автобусны дундын зогсоол

1

Дреам дэлгүүр

Сүхбаатар

Хойд

дунд

Дамбадаржаагийн гудамж

2

Бэлхийн хуучин эцэс

Сүхбаатар

Хойд

дунд

Дамбадаржаагийн гудамж

3

БЭЛХИЙН ХУУЧИН ЭЦЭС

Сүхбаатар

Урд

Дунд

Дамбадаржаагийн гудамж

4

Миний зах

Сүхбаатар

Урд

Дунд

Дамбадаржаагийн гудамж

5

Миний зах

Сүхбаатар

Хойд

Дунд

Дамбадаржаагийн гудамж

6

Хандгайт

Сүхбаатар

Баруун

дунд

Лагерийн зам

7

Их тамир амралт

Сүхбаатар

Хойд

эцэс

8

ШАРГА МОРЬТЫН ЭЦЭС-зуслан

Сүхбаатар

Урд

эцэс

Шарга морьт

9

Тоосгоны Үйлдвэр Эцэс

Сүхбаатар

Хойд

эцэс

10

Сэлбэ 1

Сүхбаатар

Урд

дунд

 

11

Туул тосгон

Хан-Уул

Урд

дунд

Шувуун фабрик

12

Шинэ суурьшил

Хан-Уул

Урд

дунд

 

13

Шинэ суурьшил

Хан-Уул

Хойд

дунд

 

14

Монос

Хан-Уул

Зүүн

дунд

 

15

Мод үржүүлэг 1

Хан-Уул

Зүүн

дунд

 

16

Мод үржүүлэг 1

Хан-Уул

Баруун

дунд

 

17

Био комбинат

Хан-Уул

Урд

дунд

био комбинат

18

БИО КОМБИНАТ

Хан-Уул

Хойд

дунд

био комбинат

19

Морингийн даваа

Хан-Уул

Урд

дунд

Морингийн даваа

20

Морингийн даваа

Хан-Уул

Хойд

дунд

Морингийн даваа

21

7-р сургууль

Хан-Уул

Зүүн

дунд

Буянт-Ухаа

22

7-р сургууль

Хан-Уул

Баруун

дунд

Буянт-Ухаа

23

Орон сууц

Хан-Уул

Зүүн

дунд

Буянт-ухаа

24

Орон сууц

Хан-Уул

Баруун

дунд

Буянт-Ухаа

25

Яармаг хуучин эцэс

Хан-Уул

Зүүн

дунд

яармаг

26

Барилга угсралт компани

Хан-Уул

Баруун

Дунд

Ажилчны гудамж

27

Өлзийтийн 2-р буудал

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

28

Өлзийтийн 1-р буудал

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

29

Өлзийт 4

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

30

Өлзийтийн 3-р буудал

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

31

4-р Хэсэг

Хан-Уул

Хойд

дунд

Шувуун фабрик

32

4-р Хэсэг

Хан-Уул

Урд

дунд

Шувуун фабрик

33

Хабитат хороолол

Хан-Уул

Урд

дунд

 

34

Хабитат хороолол

Хан-Уул

Хойд

дунд

 

35

Цээл

Хан-Уул

Хойд

дунд

 

36

Цээл

Хан-Уул

Урд

дунд

 

37

Шинэ мах комбинат

Хан-Уул

Хойд

дунд

 

38

Шинэ мах комбинат

Хан-Уул

Урд

дунд

 

39

7-р хэсэг

Хан-Уул

Хойд

дунд

 

40

7-р хэсэг

Хан-Уул

Урд

дунд

 

41

Дэвшлийн талбай

Хан-Уул

Зүүн

дунд

 

42

Өлзийт 5

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

43

Өлзийт 6

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

44

Өлзийт 7

Хан-Уул

Хойд

дунд

Өлзийтийн зам

45

Өлзийт 7

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

46

Өлзийт 8

Хан-Уул

Хойд

дунд

Өлзийтийн зам

47

Өлзийт 8

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

48

Өлзийт 9

Хан-Уул

Урд

дунд

Өлзийтийн зам

49

Туул тосгон

Хан-Уул

Хойд

дунд

Шувуун фабрик

50

Мишээл экспо

Хан-Уул

Баруун

эцэс

 

51

ЯАРМАГИЙН ЭЦЭС

Хан-Уул

Зүүн

эцэс

Яармаг

52

Туул тосгон шинэ эцэс

Хан-Уул

Хойд

эцэс

Шувуун фабрик

53

Хан Хиллс

Хан-Уул

Хойд

эцэс

 

54

Хан Хиллс

Хан-Уул

Урд

Дунд

 

55

Ривер гарден 1

Хан-Уул

Урд

Дунд

 

56

Усны аж ахуй

Хан-Уул

Хойд

дунд

Шувуун фабрик

57

Усны аж ахуй

Хан-Уул

Урд

дунд

Шувуун фабрик

58

Олимп хотхон

Хан-Уул

Хойд

Дунд

Ажилчны гудамж

59

Олимп хотхон

Хан-Уул

Урд

Дунд

Ажилчны гудамж

 

Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага:

  • Үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн бие засах газар, автобусны эцсийн болон дундын буудлыг засварлан шинэчилж, худалдаа үйлчилгээ эрхлэн ашиг орлого олж түүнээс нийтитйн бие засах газрын ашиглалт үйлчилгээг санхүүжүүлж хариуцах, УБЗАА-ны нэр дээх газарт шинээр худалдаа, үйлчилгээ бүхийн нийтийн бие засах газар ашиглалт хариуцах, газар ашиглалтын урт хугацааны гэрээ байгуулна.
  • Улс, нийслэлийн төсвөөс нийтийн бие засах газар, автобусны эцсийн болон дундын буудлуудын ашиглалтын зардлыг гаргахгүй байх.
  • Нийтийн бие засах газар нь байршлаасаа хамаарч 07:00-22:00 цагийн хооронд болон 24 цагаар иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилдэг байх
  • Нийтийн бие засах газар байхгүй хүн ихээр зорчдог газруудад үйлчилгээтэй нийтийн бие засах газар шинээр барьж газар ашиглалтын гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж боломжтой.
  • Хамтран ажиллах төсөл, саналд: Компани, хувь хүний ажлын туршлага, санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл, ямар худладаа, үйлчилгээ явуулах талаар мэдээлэл, барилга байгууламжийг засварлаж шинэчлэх загвар зургийг гаргаж ирүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба Орчны бохирдол, Хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс. Хангарьд ордон 6 давхар 609 тоотод ирж уулзах болон 315333  дугаарын утсаар холбогдож болно.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА