Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/97 дугаар тушаалаар баталсан Ажлын хэсэг ээлжит хурлаа зохион байгуулж, нийт 8 асуудал хэлэлцсэнээс батлагдсан удирдамжийн хүрээнд хуваарийн дагуу 2019 оны 05 дугаар сарын 09, 10-ны өдрүүдэд Улиаст ...

Read more

Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө болох  “Нийтийн бие засах газар” (Сити тойлет), “Нийтийн тээврийн автобусны эцсийн болон дундын зогсоолууд”-ын хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангуулах, орчны тохижилт, өнгө үзэмж ...

Read more

Нэг. Нийслэлийн хэмжээнд согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бусдад үйлчлэх үүрэг бүхий ажилтан (менежер, зохион байгуулагч, зөөгч, бармен, хамгаалагч зэрэг)-д хариуцлагатай үйлчилгээ үзүүлэх сургалт зохион байгуулах ашги ...

Read more

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн ...

Read more

№ 07 Д/д Хотын Ерөнхий Менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах байгууллага НЭГ. ИНЖЕНЕР ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 1 Инженерийн шугам сүлжээний үзлэгийн болон эргэлтийн худгийн тагийг тагжуулах, түвшин тааруулах, аюулгүй байдлыг хангах ажлыг зохион ...

Read more

Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө болох  “Нийтийн бие засах газар” (Сити тойлет), “Нийтийн тээврийн автобусны эцсийн болон дундын зогсоолууд”-ын хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангуулах, орчны тохижилт, өнгө ...

Read more

№ 06 2023 оны 03 дугаар сарын 16                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн ...

Read more

Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө болох  “Нийтийн бие засах газар” (Сити тойлет), “Нийтийн тээврийн автобусны эцсийн болон дундын зогсоолууд”-ын хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангуулах, орчны тохижилт, өнгө үзэмж ...

Read more

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь Европын Комиссын хамтран хэрэгжүүлж буй “SWITCH Ази ба Төв Ази II хөтөлбөр – Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих 3R4UB төсөл”-д дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна. SWITCH АЗИ Б ...

Read more

Д/д Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах байгууллага НЭГ. ИНЖЕНЕР ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 1 Улаанбаатар хотод 2023 онд хэрэгжих инженерийн шугам сүлжээ, автозам, тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдах ...

Read more