2022-07-05

Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч болон хэрэглэгчдэд зориулсан зөвлөмж

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/11/дэлгүүрийн-худалдаа-технологийн-үйл-явц.docx” height=”750px” width=”550px” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/11/Хүнсний-нэмэлтийн-тухай.docx” height=”750px” width=”550px” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/11/Худалдаа-үйлчилгээ-эрхлэгчдийн-харилцааны-соёл.pptx” height=”550px” width=”750px” save=”1″]

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/11/Эрүүл-ахуйн-зохистой-дадал.pptx” height=”550px” width=”750px” save=”1″]