2023-06-01

Төрийн бус байгууллагуудын мэдээлэл

Та аль нэг чиглэл сонгон дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх боломжтой!!!

1.Гэрэлтүүлэг үзэх

2.Ногоон байгууламж үзэх

3.Тохижилт үзэх

4.Хог хаягдал, тээвэрлэлт үзэх

5.Нохой, муур устгал үзэх