2022-07-05

ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

1. “Түшиг хангай” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга  санал өгөх

2. “Хоёулаа хүү” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифын санал асуулга  санал өгөх