2023-10-02

Энгийн болон тусгай хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний бүртгэлийн дугаар авахад бүрдүүлэх материал
[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2020/07/Энгийн-хог-хаягдал.pdf” height=”850px” width=”650px”]

Анхааруулга: Тусгай хог хаягдлын бүртгэлийн дугаар авах компани нь химийн хортой болон аюултай бодисыг импортлох, экспортлох хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, ашиглах, худалдах, устгах аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг хүсэлтэндээ хавсарган ирүүлнэ.