2023-10-02

Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй

Recruitment of the consulting service

 

Grant No: MON-9202

Project title: Ulaanbaatar Community Food Waste Recycling

Project executing agency: Municipality of Ulaanbaatar

Package number: CS1

Consulting service: Food Waste Recycling

Procurement method: QCBS

Ratio: 90:10

Type of contract: Lumpsum

 

Advertisement date:

19 November 2020

Received EOI and Long list

Consultant entity

Country

Joint Venture or Sub consultancy

1

China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd.

PRC

None

2

Eko Erin Tokhijilt LLC

MON

Mongolian Management Consultants Institute (MON)

3

Monconsultant LLC

MON

The Urban Practice Ltd (UKG)

4

Mongolian Management Consultants Institute

MON

Eco Erin Tokhjilt LLC

5

Science Consulting LLC

MON

 

6

Spoonmedia LLC

MON

TJN Recycling,   Irves-Intertrade , TML

7

WaSH Action of Mongolia

MON

None

8

ePlant Engineering and Consulting (South Korea)

KOR

Sutay CM (MON)

Yulchon (KOR)

9


AARC Ltd

IRE

Education and Social Development Center (MON), Zero Waste City (SIN)

10

Agrarwirtschaftliche Beratung Goettingen GmbH

GER

None

11

Asia Foundation (The)

USA

None

12

British Standards Institution

UKG

The Central Asian Soil Science Society (MON)

13

COWI AS

DEN

Iconconsulting LLC (MON)

14

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.

SPA

Cognos International LLC (MON)

15

Istanbul Environmental Management Industry and Trading Company

TUR

None

EOI –Shortlisted:  

 

Consultant entity  (Lead)

1

COWI AS

2

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.

3

British Standards Institution

4

Asia Foundation (The)

5

Spoonmedia LLC

6

ePlant Engineering and Consulting 

RFP received:  

Consultant entity  (Lead)

1.     COWI AS

2.     British Standards Institution

3.     Spoonmedia LLC

4.     ePlant Engineering and Consulting  

Technical evaluation:  

Consulting Entity

Technical score

Technical points

COWI A/S(lead) ,                                                   

(sub-consultant Icon Co.ltd)

 

907.00

           816.30

British Standards Institution (Lead) ,                             

 (JV -The Central Asian Soil Science Society)

 

927.00

           834.30

ePlant Engineering and Consulting (Lead)

 (JV- Sutay CM LLC )

(sub-consultant- Department of Biotechnology and Breeding of the Mongolian University of Life Sciences  )

 

828.00

           745.20

Financial evaluation:   

Consulting Entity

Financial score

Financial points

COWI A/S(lead) ,                                                   

(sub-consultant Icon Co.ltd)

 

607,950

           85.58

British Standards Institution (Lead) ,                           

   (JV -The Central Asian Soil Science Society)

 

621,296

           837.48

ePlant Engineering and Consulting (Lead)

 (JV- Sutay CM LLC )

(sub-consultant- Department of Biotechnology and Breeding of the Mongolian University of Life Sciences  )

 

520,270

100

Final Score:

Consulting Entity

Combined score

Final ranking

British Standards Institution (Lead) ,                            

  (JV – The Central Asian Soil Science Society)

918,05

II

COWI A/S(lead) ,                                                   

(sub-consultant Icon Co.ltd)

901,88

I

ePlant Engineering and Consulting (Lead)

 (JV – Sutay CM LLC )

(sub-consultant – Department of Biotechnology and Breeding of the Mongolian University of Life Sciences  )

845,20

III

First ranked firm:

The British Standards Institution JV with Central Asian Soil Research Society

Address: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, United Kingdom

Contract price:

675,284

Contract award date:

10 May 2021

Contract duration:

33 months

Expiration of Contract:

30 December 2023

Хог хаягдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт төсөл  /2017-2021/

•Санхүүжилтийн эх үүсвэр: ХБНГУ-ын Байгаль орчин, байгалт хамгаалал, барилга байгууламж, цөмийн зэвсгийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан яам, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Олон улсын хүрээлэн буй орчны технологийн төв (UNEP-IETC) •Төсөл хэрэгжүүлэгч/ хамтрагч байгууллага: Монгол улс дахь Азийн сангийн суурин төлөөлөгчийн газар/ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

Хатуу хог хаягдлын байгууламжийг шинэчлэх төсөл /2019-2021/ – 16.7 сая ам.доллар

•Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээл •Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар / Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын цуглуулалт тээвэрлэлтийн менежментийг сайжруулах төсөл /2019-2023/  – 3.8  сая швейцарь франк

• Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Швейцарийн хөгжлийн агентлаг •Төсөл хэрэгжүүлэгч/ хамтрагч байгууллага: COWI A/S, EBP Schweiz AG, ICON LLC/ Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Mонгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах төсөл /2020-2024/ – 2.0 сая евро •Санхүүжилтийн эх үүсвэр:  Европын Холбооны SWITCH-Asia хөтөлбөр •Төсөл хэрэгжүүлэгч/ / хамтрагч байгууллага: Каритас Чех Репаблик / Монголын Байгаль Орчны Аюулгүй Байдлын Төв, Эко Сум ТББ, Монголын Тогтвортой Хөгжлийн Гүүр, Т.Г. Масарыкын нэрэмжит Усны Судалгааны Институт

•Төслийн зорилтот байршлууд: Улаанбаатар хот, Булган аймаг, Хишиг-Өндөр сум

Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсоуулах төсөл /2020-2024/ – 3 сая ам.доллар

•Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжаар Азийн хөгжлийн банк

•Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар / Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба