2023-06-01

ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ АЛБАН УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ

ГАРАГ ҮДЭЭС ӨМНӨ ҮДЭЭС ХОЙШ ХААНА
Даваа Дотоод ажил 14:00-18:00 Уулзалтын танхим
Мягмар-Баасан 09:00-13:00 14:00-18:00 Уулзалтын танхим