2022-07-05

2021 согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл
2020 он Буцах
Д/д Тушаалын
дугаар
Тушаалын нэр ТЗ эхлэх огноо ТЗ дуусах огноо Холбоос (доорхи дэлгэрэнгүй товч дээр дарж үзнэ)
1 A/28 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, захирлын нэр солих, хүчингүй болгох тухай 2021.02.01 2023.02.01 дэлгэрэнгүй
2 A/48 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2021.03.11 2023.03.11 дэлгэрэнгүй
3 A/54 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2021.03.25 2023.03.25 дэлгэрэнгүй
4 A/107 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болгох тухай 2021.05.11 2023.05.11 дэлгэрэнгүй
5 A/163 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2021.06.30 2023.06.30 дэлгэрэнгүй
6 A/178 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2021.07.22 2023.07.22 дэлгэрэнгүй
7 A/197 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, хүчингүй болгох тухай 2021.08.11 2023.08.11 дэлгэрэнгүй
8 A/217 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, эрх сэргээх, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2021.08.31 2023.08.31 дэлгэрэнгүй
9 A/269 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2021.10.05 2023.10.05 дэлгэрэнгүй
10 A/318 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2021.11.17 2023.11.17 дэлгэрэнгүй
11 A/325 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, цуцлах тухай 2021.12.15 2023.12.15 дэлгэрэнгүй